ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / Τεύχος 2 / Κεραμικό ζιρκονίας στην οδοντιατρική χρήση. Μέρος 1ο: «Λευκό ατσάλι» ή επιλογή με αστάθεια δομής;

Κεραμικό ζιρκονίας στην οδοντιατρική χρήση. Μέρος 1ο: «Λευκό ατσάλι» ή επιλογή με αστάθεια δομής;

Χ. Π. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Φ. ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑ, Α. ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2011;39(2):111-120

Το κεραμικό  υλικό ζιρκονίας  αποτελεί μια επιλογή για ολοκεραμικές αποκαταστάσεις, αποτέλεσμα της εξελικτικής πορείας των βιοϋλικών, με σκοπό την αντικατάσταση της χρήσης μετάλλων. Από τα τέλη της δεκαετίας του ʼ90 η χρήση μερικώς σταθεροποιημένης ζιρκονίας βρίσκει εφαρμογές στην οδοντιατρική, κυρίως, εξαιτίας  της υψηλής αντοχής σε κάμψη που παρουσιάζει, της ικανοποιητικής  βιοσυμβατότητας που εμφανίζει,  του αισθητικού  της λευκωπού χρώματος και των οπτικών της ιδιοτήτων  που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.  Η εμφάνιση και η βελτίωση των συστημάτων CAD/CAM προώθησε ακόμα περισσότερο τη χρήση του κεραμικού ζιρκονίας. Ωστόσο η βελτίωση της σύστασης του υλικού δεν έχει  εξαλείψει  το πρόβλημα της αστάθειας της δομής του, με συνέπεια το μετασχηματισμό της κρυσταλλικής  του μορφής και τον εκφυλισμό των μηχανικών του ιδιοτήτων  σε χαμηλές  θερμοκρασίες και σε υγρό περιβάλλον (low temperature degragation phenomenon).
Σκοπός της ανασκόπησης αυτής είναι να διερευνήσει την πολυπλοκότητα της πολυμορφικής κρυσταλλικής δομής του βιουλικού,  της χημικής του σύστασης, της αυξημένης  του αντοχής  σε κάμψη, να περιγράψει μηχανισμούς αντίδρασης σε παρουσία μικρορωγμών (transformation toughening), καθώς και να αναλύσει το φαινόμενο  μετασχηματισμού  των κρυστάλλων σε υγρό περιβάλλον σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: κεραμικό ζιρκονίας, μετασχηματισμός κρυστάλλων, ολοκεραμικά συστήματα