ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / Τεύχος 3 / Καρδιαγγειακές αντιδράσεις στη χορήγηση τοπικών αναισθητικών. Κλινική έρευνα

Καρδιαγγειακές αντιδράσεις στη χορήγηση τοπικών αναισθητικών. Κλινική έρευνα

Ν. Νταμπαράκης, Α. Τσίρλης, Ν. Μαρουφίκης, Α. Τσομπάνογλου, Θ. Κριθάρας, Ζ. Νούλα
ΣΤΟΜΑ 2005;33(3):199-204

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη των καρδιαγγειακών αντιδράσεων των ασθενών στη χορήγηση των διαλυμάτων τοπικών αναισθητικών.
Το υλικό της έρευνας αποτέλεσαν 60 υγιείς ασθενείς ηλικίας 40-70 ετών, οι οποίοι προσήλθαν στην κλινική της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας & Ακτινολογίας για την εξαγωγή οδόντων με τοπική αναισθησία. Η αρτηριακή πίεση (συστολική, διαστο­λική) και ο καρδιακός ρυθμός μετρήθηκε με τη χρήση αυτόματης συσκευής μέτρησης της πίεσης. Τα τοπικά αναισθητικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η μεπιβακαίνη 3% και η Λιδοκαίνη 2% με επινεφρίνη 1:80.000. Η ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε ήταν 1,8 mL (1 φύσιγγα), η τεχνι­κή χορήγησης η τοπική δι’ εμποτίσεως και ο ρυθμός χορήγησης τα 60 sec.
Οι αιμοδυναμικές παράμετροι μετρήθηκαν 3 min. πριν και ανά 3 min., μετά την ενδοστοματική έγχυση του αναισθητικού. Μετά το πέρας 10 min άρχισε η διαδικασία εξα­γωγής των δοντιών και σταμάτησαν οι μετρήσεις.
Όσον αφορά τον καρδιακό ρυθμό και τα δύο αναισθητικά έχουν άμεση επίδραση μετά την χορήγησή τους. Η λιδοκαίνη επιταχύνει τον καρδιακό ρυθμό, κατά 7%, αμέ­σως μετά τη χορήγηση, ενώ η μεπιβακαίνη τον επιβραδύ­νει, κατά 3.5%, μετά από 3-4 λεπτά. Σε σχέση με την συστολική πίεση, η λιδοκαίνη την αυξάνει άμεσα μετά τη χορήγηση, κατά περίπου 4%, αλλά η πίεση αποκαθίσταται στα φυσιολογικά επίπεδα μετά από 3-4 λεπτά. Η μεπιβα­καίνη επιδρά, μετά από 6-7 λεπτά, μειώνοντας τη συστολι­κή πίεση, κατά 5% περίπου, αλλά αυτή αποκαθίσταται στο φυσιολογικό μετά 9-10 λεπτά, με τάσεις ανόδου. Τέλος, σχετικά με τη διαστολική πίεση και τα δύο αναισθητικά τη μειώνουν άμεσα, με την μεπιβακαίνη να έχει πιο ταχεία δράση. Η πτώση της είναι η ίδια και για τα δύο αναισθητικά (7% και 7.5%). Η διαστολική πίεση αποκαθίσταται και για τα δύο με παρόμοιο τρόπο, χωρίς να προλαβαίνει να αποκατασταθεί στα φυσιολογικά επίπεδα μετά το διάστημα των 10 min. Επίσης, δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Τοπικά αναισθητικά, λιδοκαίνη, μεπιβα­καίνη, επινεφρίνη, αρτηριακή πίεση, καρδιακός ρυθμός