ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / Τεύχος 2 / Κακοσμία – Ξηροστομία του στόματος

Κακοσμία – Ξηροστομία του στόματος

Γ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2007;34(2):85-86

Κακοσμία

  1. Πόσο συχνό είναι το πρόβλημα της κακοσμίας του στόματος; Ποια είναι τα αίτιά της;
    Το πρόβλημα είναι συχνό και αφορά όλες τις ηλικίες, εξίσου και τα δύο φύλα. Τα αίτια της κακοσμίας διακρίνονται σε τοπικά και συστη­ματικό. Πιο συχνά η αιτία βρίσκεται στο στόμα (95%) και ακολουθούν η ρινική κοιλότητα, το αναπνευστικό σύστημα και πολύ σπάνια συστη­ματικά νοσήματα. Οι βασικές πηγές κακοσμίας είναι η υπερανόπτυξη αναερόβιων gram-αρνητικών μικροβίων και υπολείμματα πρωτεϊνούχων τροφών, που και τα δύο παράγουν θειούχες ενώσεις που αφενός είναι κάκοσμες και αφετέ­ρου εξαερούνται.
  2. Ποιος ο ρόλος του οδοντιάτρου στην αξιολόγη­ση του προβλήματος;
    Ο ρόλος του οδοντιάτρου είναι πολύ σημαντικός στον προσδιορισμό της προέλευσης της κακο­σμίας (π.χ. κακή στοματική υγιεινή, τερηδονισμένα δόντια, νοσήματα ούλων και περιοδοντί­ου, νοσήματα στόματος κ.ά.).
  3. Μπορεί ο οδοντίατρος να θεραπεύσει το πρό­βλημα και με ποιες μεθόδους;
    Ο ρόλος, εξάλλου, του οδοντιάτρου στη θερα­πεία της κακοσμίας είναι καθοριστικός. Καλή στοματική υγιεινή, διόρθωση και θεραπεία τοπι­κών νόσων και προβλημάτων στο στόμα, καθώς και χορήγηση, τοπικά ή συστηματικά, φαρμάκων, που περιορίζουν τον όγκο των αναερόβιων μικροβίων, αποτελούν το πλαίσιο θεραπείας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: