ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 41 (2013) / Τεύχος 2 / Κάκωση γλωσσικού νεύρου στη Στοματική Χειρουργική

Κάκωση γλωσσικού νεύρου στη Στοματική Χειρουργική

Α. ΗΛΙΑΔΗΣ, ΧΡ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ, Α. ΒΕΗΣ, Κ. ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ:
ΣΤΟΜΑ 2013;41(2):128-137

Η επιφανειακή θέση του γλωσσικού νεύρου, αντίστοιχα προς τον τρίτο γομφίο της κάτω γνάθου, απαιτεί προσοχή κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων στην περιοχή, καθώς υπάρχει πάντα η πιθανότητα τραυματισμού του, με συνέπεια νευρολογικές διαταραχές όπως η υπαισθησία, η παραισθησία έως και η πλήρης αναισθησία των περιοχών που νευρώνονται από το γλωσσικό νεύρο.
Η γνώση της ανατομικής θέσης και της πορείας του γλωσσικού νεύρου από το σημείο έκφυσής του έως και τους τελικούς κλάδους του, και οι διάφοροι παράγοντες επικινδυνότητας που ενοχοποιούνται για τον τραυματισμό του, είναι καθοριστική και απαραίτητη για τον χειρουργό στόματος. Στη βιβλιογραφία πολλά άρθρα αναφέρονται στον τραυματισμό του γλωσσικού νεύρου κατά τη χειρουργική εξαγωγή των 3ων γομφίων, ενώ ο τραυματισμός του γλωσσικού νεύρου, κατά τη διαδικασία της στελεχιαίας αναισθησίας του κάτω φατνιακού, θεωρείται σπάνιο περιστατικό. Ακόμη, το είδος της τομής, η παρασκευή και αποκόλληση του γλωσσικού βλεννογονοπεριοστέου, όπως, επίσης και η χρήση περιστροφικών εργαλείων για τον τροχισμό του οστού μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο γλωσσικό νεύρο. Σπανίως, στη βιβλιογραφία αναφέρονται περιστατικά όπου παρουσιάστηκε υπαισθησία του γλωσσικού μετά από την τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην οπίσθια περιοχή της κάτω γνάθου και μετά από χειρουργική αφαίρεση του υπογνάθιου σιαλογόνου αδένα.
Η γνώση της ανατομικής θέσης και πορείας του γλωσσικού νεύρου, ο σωστός σχεδιασμός της επέμβασης καθώς και η σωστή μεταχείριση των ιστών αποτελούν ίσως τα βασικότερα σημεία για την προστασία του γλωσσικού νεύρου από ενδεχόμενη κάκωση.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: γλωσσικό νεύρο, εξαγωγή τρίτων γομφίων κάτω γνάθου, τοποθέτηση εμφυτεύματος, στελεχιαία αναισθησία κάτω φατνιακού νεύρου, αφαίρεση υπογνάθιου σιαλογόνου αδένα