ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 41 (2013) / Τεύχος 1 / Ιστορική ανασκόπηση των αποτυπωτικών υλικών

Ιστορική ανασκόπηση των αποτυπωτικών υλικών

Α. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ, Ε. ΣΚΟΤΑΡΙΔΟΥ, Α. ΣΤΕΑΣ
ΣΤΟΜΑ 2013;41(1):63-70

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να γίνει μια ιστορική ανασκόπηση, μέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, των αποτυπωτικών υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική. Περιγράφει τα διάφορα αποτυπωτικά υλικά που έχουν δουλευτεί κατά το παρελθόν από τον οδοντιατρικό κόσμο, καθώς αναφέρει τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα και τις ιδιότητες τους, ενώ αναφέρει και τις ιδιότητες που πρέπει να έχει το «ιδανικό» αποτυπωτικό υλικό, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ανακαλυφθεί και χρησιμοποιηθεί στην οδοντιατρική πράξη.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ιστορική αναδρομή, αποτυπωτικά υλικά