ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 42 (2014) / Τεύχος 3 / Ιατρογενής παράγοντας και κρανιογναθικές διαταραχές

Ιατρογενής παράγοντας και κρανιογναθικές διαταραχές

Μ. ΛΑΓΑΝΑ, Ε. ΞΥΛΑΓΚΟΥΡΕΛΗ, Δ. ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ, Μ . ΚΟΚΟΤΗ
ΣTOMA 2014;42(3):165-171

Η παρούσα εργασία ασχολείται  με την ιατρογενή πρόκληση κρανιογναθικών  διαταραχών, κατά τη διάρκεια οδοντιατρικών  πράξεων. Η οδοντοφατνιακή και η γναθοπροσωπική χειρουργική  διαδικασία μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει προβλήματα στην κροταφογναθική διάρθρωση και στους μύς. Κατά την ενδοδοντική  θεραπεία μπορεί να προκληθεί έξοδος  υγρού διακλυσμών στους περιβάλλοντες ιστούς,  ενώ συχνά απαιτούνται παρατεταμένες συνεδρίες  υπό ευρεία  διάνοιξη του στόματος.  Η προσθετική θεραπεία αναφέρεται ως ένα ακόμα πεδίο  που,  πιθανώς,  σχετίζεται με κρανιογναθικές διαταραχές.  Η διαδικασία  χορήγησης αναισθησίας μπορεί, επίσης, να επηρεάσει τη λειτουργία της κροταφογναθικής διάρθρωσης και των μασητηρίων μυών. Τέλος, όσον αφορά την ορθοδοντική  και ορθογναθική  θεραπεία, δεν έχει  πλήρως αποσαφηνιστεί εάν συμβάλλουν στην πρόκληση ή στην επιδείνωση κρανιογναθικών διαταραχών.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Κρανιογναθικές  διαταραχές,  Ιατρογενής παράγοντας, Παράγοντες κινδύνου