ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / Τεύχος 2 / Ιατρική Αμέλεια. Τι προβλέπει ο Αστικός και ο Ποινικός Κώδικας της Ελληνικής και Κυπριακής Νομοθεσίας

Ιατρική Αμέλεια. Τι προβλέπει ο Αστικός και ο Ποινικός Κώδικας της Ελληνικής και Κυπριακής Νομοθεσίας

Α. ΗΛΙΑΔΗΣ, Ε. ΑΝΔΡΕΟΥ, Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Α. ΓΛΥΚΗΣ, Ι. ΗΛΙΑΔΟΥ, Κ. ΚΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2011;39(2):97-106

Mε τον όρο αμέλεια εννοούμε την παράλειψη καταβολής τέτοιας δεξιότητας ή επιμέλειας για την άσκηση επαγγέλματος, επιτηδεύματος ή ασχολίας όπως ένα λογικό συνετό πρόσωπο, που έχει τα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού, επιτηδεύματος ή ασχολίας θα κατέβαλλε υπό τις περιστάσεις, και στην πρόκληση ζημιάς εξαιτίας αυτής: Νοείται ότι, για αυτή, δύναται να τύχει αποζημίωσης, μόνο το πρόσωπο έναντι του οποίου, ο υπαίτιος της αμέλειας υπείχε υποχρέωση, υπό τις περιστάσεις, να μην επιδείξει αμέλεια. Ιατρική αμέλεια ενυπάρχει, σε περίπτωση κατά την οποία, ένας Ιατρικός Λειτουργός ή Παραϊατρικό προσωπικό, ασκεί καθήκοντα και παρέχει φροντίδα και επιμέλεια χαμηλότερου επιπέδου, από την απαιτούμενη, με αποτέλεσμα την πρόκληση φυσικού τραυματισμού ή πρόκληση ή επιδείνωση μιας διανοητικής πάθησης ή ασθένειας.
Το σύστημα της αποζημίωσης, με βάση την αδικοπρακτική ευθύνη που ισχύει σε πολλές χώρες δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στην άσκηση της ιατρικής με το γιατρό να βιώνει εργασιακή ανασφάλεια και να εξωθείται σε αμυντική ιατρική, ενώ από την άλλη ο ασθενής, στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει τη βλάβη, καταφεύγει συνήθως στα Δικαστήρια, όπου εκεί αντιμετωπίζει σημαντικές διαδικαστικές και, ιδίως, αποδεικτικές δυσκολίες. Σχεδόν πάντοτε καταλήγει να βλέπει την υπόθεση του να κρίνεται με βάση μια ιατρική πραγματογνωμοσύνη.
Απαιτούνται, λοιπόν, σοβαρές προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτού του κοινωνικού προβλήματος, έτσι ώστε να βρεθούν εναλλακτικές  μέθοδοι επίλυσης  των διαφορών ασθενούς-γιατρού, που θα ευαισθητοποιήσουν το ιατρό και θα επιδείξει αυξημένη επιμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο, πάντοτε,  του ανθρωπίνως δυνατού, με σεβασμό στα δικαιώματα των ασθενών τα οποία οφείλει και να προστατεύσει.
Σημαντικό είναι ότι ως προς τη διασφάλιση του ιατρού, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί να χρεωθεί μια ιατρική αμέλεια, πρέπει να καταρτίζεται αναλυτική σύμβαση με τον ασθενή, η οποία να περιλαμβάνει την ανάλυση των ιατρικών πράξεων,  τις τυχόν επιπλοκές  που  ενδεχομένως να παρουσιαστούν, τους κινδύνους, τις μετεγχειρητικές  οδηγίες κ.λ.π.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ιατρική  Αμέλεια,  Οδοντιατρική  Αμέλεια, Ιατρικά Συμβούλια, Ιατρικό Δίκαιο, Συγκατάθεση. οστική αναγέννηση