ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 45 (2017) / Τεύχος 2 / Θεραπευτική αντιμετώπιση υπερώιας ριζικής αύλακας άνω πλάγιου τομέα με μεγάλη περιακρορριζική κυστική αλλοίωση

Θεραπευτική αντιμετώπιση υπερώιας ριζικής αύλακας άνω πλάγιου τομέα με μεγάλη περιακρορριζική κυστική αλλοίωση

Ε. ΞΥΛΑΓΚΟΥΡΕΛΗ, Σ. ΤΣΑΚΛΙΔΟΥ, Γ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ, Α. ΤΣΕΚΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2017;45:57-66

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η υπερώια ριζική αύλακα είναι μία σπάνια αναπτυξιακή ανωμαλία, που εμφανίζεται συνήθως στην υπερώια επιφάνεια των τομέων της άνω γνάθου. Η ύπαρξή της συσχετίζεται με ανάπτυξη τοπικών περιοδοντικών βλαβών και πολφική νέκρωση.
ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα εργασία περιγράφει τη διάγνωση και τη διαχείριση ενός πλάγιου τομέα της άνω γνάθου με εκτενή υπερώια ριζική αύλακα και συνδυασμένη περιοδοντική και ενδοδοντική παθολογία.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: Γυναίκα 54 ετών, με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό, προσήλθε παραπονούμενη για συχνή εμφάνιση οξέως ακρορριζικού αποστήματος στην άνω πρόσθια περιοχή. Η κλινική και ακτινογραφική εξέταση αποκάλυψε εκτενή υπερώια αύλακα, περιοδοντικό θύλακο 11 χιλιοστών και πολφική νέκρωση. Η ακτινογραφική απεικόνιση της περιακρορριζικής ακτινοδιαύγασης έφερε τα χαρακτηριστικά κυστικής αλλοίωσης. Το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της βλάβης αξιολογήθηκαν με τη χρήση υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης. Η θεραπευτική αντιμετώπιση του περιστατικού συμπεριέλαβε συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία στα δόντια 11 και 12, χειρουργική αφαίρεση της κυστικής αλλοίωσης, οδοντοπλαστική και περιοδοντική αντιμετώπιση του δοντιού 12 με αναγεννητικές τεχνικές. Κατά την κλινική και ακτινογραφική επανεξέταση στους 6 και 12 μήνες παρατηρείται επούλωση της περιακρορριζικής βλάβης, μείωση του περιοδοντικού θυλάκου και η ασθενής είναι ασυμπτωματική.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η λεπτομερής εξέταση των δοντιών με μορφολογικές ανωμαλίες, υποβοηθούμενη από τα κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία, μπορεί να οδηγήσει σε ακριβή διάγνωση και αποτελεσματική διαχείριση των δοντιών με υπερώια ριζική αύλακα.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Παράγωγο αμελογενίνης, υπερώια ριζική αύλακα, υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης