ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 41 (2013) / Τεύχος 2 / Θεραπευτικές επιλογές στην αντιμετώπιση έγκλειστων μόνιμων κυνοδόντων. Παρουσίαση περιπτώσεων

Θεραπευτικές επιλογές στην αντιμετώπιση έγκλειστων μόνιμων κυνοδόντων. Παρουσίαση περιπτώσεων

Γ.Κ. ΖΑΠΑΡΑΣ, Σ. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ, Α. ΠΑΡΡΗΣΗ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ:
ΣΤΟΜΑ 2013;41(2):121-127

Οι έγκλειστοι κυνόδοντες αποτελούν συνηθισμένο εύρημα μεταξύ των ασθενών που επιζητούν ορθοδοντική θεραπεία. Η διάγνωσή τους γίνεται από την ακτινογραφική και κλινική εικόνα, ενώ μπορούν να εντοπιστούν και τυχαία κατά τη συνήθη οδοντιατρική εξέταση ή κατά τη θεραπεία άλλων οδοντιατρικών παθήσεων από τον οδοντίατρο.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξαρτάται από τη θέση του έγκλειστου κυνόδοντα – συνήθως υπερώια και σπανιότερα παρειακά -, από την ηλικία του ασθενή, από την επιλογή του να εμπλακεί σε χειρουργική ή και ορθοδοντική θεραπεία.
Εφόσον επιλεγεί ορθοδοντική θεραπεία, η έλξη των έγκλειστων κυνοδόντων γίνεται με ελαστική αλυσίδα η οποία είτε συνδέεται απευθείας με τα αγκύλια των παρακείμενων στον κυνόδοντα δόντια, ή με το ορθοδοντικό σύρμα, είτε από ορθοδοντικό εμφύτευμα (orthodontic screw) ή ορθοδοντική υπερώια δοκό ή γλωσσικό τόξο. Τα τελευταία τρία χρησιμεύουν και ως σύστημα αγκύρωσης του οδοντικού φραγμού.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των αιτιών που προκαλούν τoν εγκλεισμό του κυνόδοντα, η αναφορά στις διάφορες απεικονιστικές μεθόδους και η επεξεργασία των μέσω Η/Υ, η αναφορά των διαφόρων χειρουργικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται σήμερα, οι θεραπευτικές επιλογές καθώς και η παρουσίαση περιπτώσεων που αντιμετωπίσθηκαν και εμφανίζουν ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον από χειρουργικής και ορθοδοντικής πλευράς.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Έγκλειστοι κυνόδοντες, θέση, τεχνικές μετακίνησης, ορθοδοντική θεραπεία