ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / Τεύχος 2 / Η χειρουργική διαχείριση του έγκλειστου κυνόδοντα της άνω γνάθου

Η χειρουργική διαχείριση του έγκλειστου κυνόδοντα της άνω γνάθου

Σ. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ, ΧΡ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ, Α. ΑΡΧΑΚΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2007;35(2):143-149

Η αντιμετώπιση του έγκλειστου κυνόδοντα της άνω γνάθου απαιτεί προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εκτί­μηση για τη θέση των δοντιών στο χώρο και για τη σχέση τους με τις γειτονικές δομές. Η απόφαση για την επιλογή της θεραπευτικής αντιμετώπισης γίνεται μετά από σχεδία­ση στην οποία εμπλέκεται ο ορθοδοντικός, ο στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός και ο περιοδοντολόγος. Μετά την εκλογή της τεχνικής, σημαντική είναι η εκτέλεση της χειρουργικής πράξης που θέτει σαφή όρια απελευθέρωσης του εγκλείστου για τη μελλοντική ορθο­δοντική μετακίνηση. Ο σκοπός όλων των παραπάνω είναι όχι μόνο η διευθέτηση του δοντιού στο φραγμό, αλλά η περιοδοντική υγεία των μαλακών ιστών και η εξασφάλιση ικανοποιητικής οστικής στήριξης. Οι συγγραφείς καταθέ­τουν την εμπειρία τους και τον προβληματισμό τους γύρω από τη διαχείριση του εγκλείστου κυνόδοντα, καθώς και τις απόψεις της διεθνούς βιβλιογραφίας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Εγκλειστοι κυνόδοντες, χειρουργική διαχείριση