ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 40 (2012) / Τεύχος 2 / Η φωτοδυναμική θεραπεία και οι εφαρμογές της στην περιοδοντική νόσο

Η φωτοδυναμική θεραπεία και οι εφαρμογές της στην περιοδοντική νόσο

Μ. ΖΕΜΠΙΛΑ
ΣΤΟΜΑ 2012;40(2):93-107

Πολλές μελέτες στη βιβλιογραφία σχετίζονται με την επίδραση των χαμηλής ισχύος λέιζερ στη θεραπεία των παθήσεων του περιοδοντίου. Ωστόσο, η ανομοιογένεια των ευρημάτων και η απουσία ομοφωνίας από τους κλινικούς περιοδοντολόγους, δημιουργούν ερωτήματα ως προς τα πλεονεκτήματα που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση τους στη θεραπεία των νόσων του περιοδοντίου. Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να εξετάσει τα οφέλη και τα όρια της φωτοθεραπείας με λέιζερ (Laser Photodynamic Therapy, LPT), στη θεραπευτική αντιμετώπιση της περιοδοντικής νόσου. Η LPT έχει συσχετισθεί με ευνοϊκότερη επούλωση των τραυμάτων των μαλακών περιοδοντικών ιστών, με ταχύτερη οστική επούλωση, με μείωση του μετεγχειρητικού άλγους και της οδοντινικής υπερευαισθησίας, καθώς και με θετική επίδραση στην ελάττωση της φλεγμονώδους διεργασίας όταν αυτή συνδυαστεί με τη συμβατική περιοδοντική θεραπεία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρμογή της αντιμικροβιακής φωτοδυναμικής θεραπείας (antimicrobial Photo Dynamic Therapy, aPDT), ως δυνητικά βοηθητική για τη θεραπεία της περιοδοντίτιδας, μέσω της αλματώδους τεχνολογικής ανάπτυξης των χαμηλής ισχύος λέιζερ. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία δείχνει ότι η LPT είναι αποτελεσματική στη διαχείριση διαφορετικών πτυχών της περιοδοντικής νόσου in vitro, σε ζωικούς ιστούς αλλά και σε απλά κλινικά μοντέλα. Η περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή της συγκεκριμένης θεραπείας, εξαρτάται πλέον από τη διερεύνηση που αναμένεται να ακολουθήσει τα αποτελέσματα τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Λέιζερ χαμηλής ισχύος, φωτοδυναμική θεραπεία, περιοδοντική νόσος