ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 1 / Η φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισης του οδοντιατρικού ασθενή

Η φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισης του οδοντιατρικού ασθενή

Δ. ΞΥΓΚΑΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Α. ΜΑΜΑΛΗΣ, Σ. ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(1):29-41

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της περιοδοντίτιδας αποτελείται από τη φάση της ενεργού θεραπείας και τη φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος. Η πρώτη περιλαμβάνει τη φάση ελέγχου της φλεγμονής, τη φάση αποκατάστασης των βλαβών και τη φάση αποκατάστασης του φραγμού (ή φάση λειτουργικής αποκατάστασης). Η φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος ξεκινά από την ημέρα που θα τελειώσει η φάση της ενεργού θεραπείας. Είναι το εξατομικευμένο χρονικά διάστημα επανάκλησης-επανεξέτασης, κατά το οποίο γίνεται αξιολόγηση της κατάστασης των περιοδοντικών ιστών και των προσθετικών αποκαταστάσεων. Γίνεται απομάκρυνση του τοπικού αιτιολογικού παράγοντα και υποστηρικτική θεραπεία στις τυχόν υποτροπιάζουσες περιοχές.
Η συχνότητα της επανάκλησης καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, οι σημαντικότεροι των οποίων είναι η βαρύτητα της αρχικής νόσου, ο αριθμός των υπολειπόμενων θυλάκων και των απολεσθέντων δοντιών, η αποτελεσματικότητα της στοματικής υγιεινής, η αιμορραγία στην ανίχνευση, ο λόγος οστικής απώλειας προς ηλικία, η «γενική υγεία» του ασθενούς, αλλά και κάποιες συνήθειες, όπως το κάπνισμα.
Τυχόν παρέκκλιση από το σύστημα επανάκλησης συνεπάγεται αυξημένη πιθανότητα υποτροπών, η αντιμετώπιση των οποίων άλλοτε γίνεται εντοπισμένα, άλλοτε πάλι εντάσσεται στα πλαίσια επαναθεραπείας. Μια γενικευμένα βεβαρημένη κατάσταση κάνει το έργο του οδοντιάτρου δυσκολότερο και ταλαιπωρεί τον ασθενή, ενώη σπατάλη χρόνου και χρήματος προκαλεί μια γενικότερη δυσαρέσκεια.
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να δοθεί έμφαση στη σημαντικότητα της φάσης διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος και στην ανάγκη ενός εξατομικευμένου προγράμματος επανάκλησης για τον κάθε ασθενή. Θα παρουσιαστούν επίσης αντίστοιχα κλινικά περιστατικά ενδεικτικά των προβλημάτων που προκύπτουν από την υποτροπή της περιοδοντικής νόσου.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Διάστημα επανάκλησης/επανεξέτασης, Υποστηρικτική θεραπεία, Υποτροπή της περιοδοντικής νόσου, Φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος