ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 42 (2014) / Τεύχος 3 / Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση

Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση

Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΑ, Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Ε. ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΜΑΡΑΘΙΩΤΟΥ
ΣTOMA 2014;42(3):177-185

Η χρήση των κινητών και των πάγιων ορθοδοντικών συσκευών και ιδιαίτερα το είδος των μεταλλικών ή ελαστικών στοιχείων που τοποθετούνται στα αγκύλια και στους δακτυλίους έχουν συχνά ενοχοποιηθεί για τη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Ακόμη έχουν ενοχοποιηθεί τα κινητά και τα πάγια συστήματα συγκράτησης του αποτελέσματος της ορθοδοντικής θεραπείας.
Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η επικαιροποίηση της γνώσης σχετικά με το βαθμό συμμετοχής της ορθοδοντικής θεραπείας με κινητές και πάγιες συσκευές στη δημιουργία υφιζήσεων. Οι βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων των Pubmed, Scopus, Ovid, Cochrane καθώς και από Ελληνικά οδοντιατρικά και ορθοδοντικά περιοδικά και συγγράμματα.
Σύμφωνα με τα ευρήματα των μελετών που περιλαμβάνονται στην ανασκόπηση φαίνεται ότι η περιοδοντική υγεία των ασθενών με κινητές συσκευές καταγράφεται καλύτερη, συγκριτικά με τους ασθενείς που  φέρουν πάγιες συσκευές λόγω της δυνατότητας αφαίρεσής τους και της αυξημένης πρόσβασης για στοματική υγιεινή.
Όσον αφορά τις πάγιες συσκευές, οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ μεταλλικών ή κεραμικών αγκυλίων στη σύνθεση και την ποσότητα της οδοντικής πλάκας που σχηματίζεται στο κάθε είδος αγκυλίου δεν είναι σημαντικές και σε καμία περίπτωση δεν ευνοούν τον ένα ή τον άλλο τύπο αγκυλίου. Αντίθετα, η τοποθέτηση των δακτυλίων πέρα του αυχενικού  ορίου φαίνεται να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία υφιζήσεων και αποδίδεται κυρίως στον τραυματισμό των παρακείμενων περιοδοντικών ιστών που οδηγεί στη μεταβολή σύστασης της μικροβιακής πλάκας.
Η τελική θέση που καταλαμβάνουν οι τομείς της κάτω γνάθου μετά την ορθοδοντική θεραπεία, όπως και η μόνιμη συγκράτηση για τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος, δε φαίνεται να συσχετίζονται τεκμηριωμένα με την εμφάνιση υφιζήσεων. Ωστόσο, όταν επιλέγεται η μόνιμη συγκράτηση πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτησή της σε αυχενική θέση, διότι αυτό προδιαθέτει σε μεγαλύτερη υφίζηση και φλεγμονή των παρακείμενων ιστών.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Υφίζηση ούλων, κινητές και πάγιες ορθοδοντικές συσκευές