ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / Τεύχος 1 / Η συμβολή της προσθετικής στην αποκατάσταση ιστικών ελλειμμάτων της αισθητικής ζώνης του στόματος. Ενδείξεις – Δυνατότητες

Η συμβολή της προσθετικής στην αποκατάσταση ιστικών ελλειμμάτων της αισθητικής ζώνης του στόματος. Ενδείξεις – Δυνατότητες

Χ. ΓΚΑΝΑ, Φ. ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ, Β. ΜΑΚΡΗΣ, Χ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2007;35(1):17-21

Κατά την απώλεια ενός ή περισσοτέρων δοντιών λόγω περιοδοντικής νόσου, επιμήκων καταγμάτων ριζών, ή και παρουσία διατρήσεων οστικών πετάλων ή ποικίλων άλλων παραγόντων, παρατηρείται σημαντική απορρόφηση της υπολειμματικής φατνιακής ακρολοφίας. Οι ελλείποντες ιστοί αφορούν το ύψος ή το εύρος της ακρολοφίας, ενδέχεται όμως και σε συνδυασμό τους. Η αισθητική και λειτουργική αναπλήρωση του ελλείμματος αποτελεί συχνά προϋπόθεση για μια αποδεκτή αποκατάσταση, επι­δίωξη που οδηγεί σε προπροσθετικές χειρουργικές επεμ­βάσεις.
Σε περιπτώσεις όπου δεν ενδείκνυνται οι χειρουργι­κές επεμβάσεις, η αποκατάσταση των μαλακών ή σκληρών ιστών μπορεί να πραγματοποιηθεί με ακίνητες προσθετι­κές αποκαταστάσεις (Α.Π.Α.) που τοποθετούνται επί οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων ή παρασκευασμένων φυσικών δοντιών.
Σκοπός της εργασίας είναι, η παρουσίαση των ενδεί­ξεων, αντενδείξεων και της δυνατότητας αποκατάστασης των χαμένων ιστών του στόματος με τη βοήθεια ακίνητων προσθετικών αποκαταστάσεων με ροζ πορσελάνη.
Οι προσθετικές αποκαταστάσεις χαμένων ιστών, με τη χρήση ροζ πορσελάνης αποτελούν έναν αποδεκτό τρόπο θεραπείας σε περιπτώσεις που οι χειρουργικές επεμβάσεις αντενδεικνύονται. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να λαμβάνεται υπόψη η έκταση και θέση της νωδής περιοχής, καθώς και η κατάσταση των παρακείμενων δοντιών για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ακίνητη προσθετική αποκατάσταση, ροζ πορσελάνη, απώλεια ιστών