ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / Τεύχος 1 / Η κλινική αντιμετώπιση της οριακής μικροδιείσδυσης των εμφράξεων σύνθετης ρητίνης

Η κλινική αντιμετώπιση της οριακής μικροδιείσδυσης των εμφράξεων σύνθετης ρητίνης

Δ. Διονυσόπουλος, Π. Διονυσόπουλος
ΣΤΟΜΑ 2005;33(1):39-48

Η οριακή μικροδιείσδυση εξακολουθεί να παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα για τις εμφράξεις σύνθετης ρητί­νης. Αποτέλεσμα της μικροδιείσδυσης είναι η υπερευαι­σθησία του δοντιού, η πολφική βλάβη, ο αποχρωματισμός των οδοντικών ιστών και ο επανατερηδονισμός των ορίων της κοιλότητας. Η μικροδιείσδυση οφείλεται, κυρίως, στη συστολή πολυμερισμού της σύνθετης ρητίνης και την ανε­παρκή συγκόλλησή της στα τοιχώματα της κοιλότητας. Ενας άλλος παράγοντας που, επίσης, παίζει σημαντικό ρόλο είναι η διαφορά του συντελεστή θερμικής διαστολής μεταξύ σύνθετης ρητίνης και οδοντικού ιστού.
Για την αντιμετώπιση της μικροδιείσδυσης, κατά την κλινική διαδικασία της έμφαξης, έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές. Οι τεχνικές αυτές περιορίζουν τις συνέπειες της συστολής πολυμερισμού και αυξάνουν την αντοχή του δεσμού της σύνθετης ρητίνης στα τοιχώματα της κοιλότη­τας.
Στις τεχνικές αντιμετώπισης της μικροδιείσδυσης περιλαμβάνονται η αδροποίηση της αδαμαντίνης με φωσφορικό οξύ 37%, η χρησιμοποίηση συγκολλητικών παραγόντων της οδοντίνης και η εφαρμογή κατάλληλων επιχρισμάτων και ουδέτερων στρωμάτων.
Επίσης, έχουν προταθεί τροποποιήσεις στην παρα­σκευή των κοιλοτήτων, καθώς επίσης και τροποποιήσεις στις τεχνικές της τοποθέτησης και πολυμερισμού της σύν­θετης ρητίνης.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Οριακή μικροδιείσδυση, Σύνθετη ρητίνη