ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 42 (2014) / Τεύχος 2 / Η κακοσμία του στόματος στα παιδιά

Η κακοσμία του στόματος στα παιδιά

Α. ΔΕΡΜΑΤΑ, Α. ΜΙΓΔΗ, Α. ΑΡΧΑΚΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2014;42(2):99-107

Η κακοσμία του στόματος είναι ένα σύνηθες φαινόμενο που συχνά προκαλεί αμηχανία και έχει πολλαπλές επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή. Λίγες είναι οι
μελέτες που έχουν ερευνήσει το φαινόμενο της κακοσμίας του στόματος στα παιδιά. Κύριο αίτιο της στοματικής κακοσμίας είναι το μικροβιακό φορτίο που συγκεντρώνεται στη γλώσσα, τα δόντια και τα ούλα. Οι μέθοδοι μέτρησης της κακοσμίας του στόματος που χρησιμοποιούνται στα παιδιά είναι οι οργανοληπτικές μετρήσεις και η μέτρηση πτητικών ενώσεων θείου. Για την αντιμετώπιση της στοματικής κακοσμίας στα παιδιά συστήνεται η τήρηση σχολαστικής στοματικής υγιεινής με επιμελή καθαρισμό της γλώσσας . Η χρήση στοματικών διαλυμάτων μειώνει την κακοσμία του στόματος αλλά δεν συστήνεται σε πολύ μικρά παιδιά. Η λήψη προβιοτικών όπως του Streptococcus salivarius (K12) φαίνεται να περιορίζει τα υπεύθυνα για την κακοσμία βακτήρια.
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την αιτιολογία, τη διάγνωση και τους τρόπους αντιμετώπισης της κακοσμίας του στόματος στα παιδιά.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: κακοσμία του στόματος στα παιδιά, αιτιολογία, αντιμετώπιση, διάγνωση