ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / Τεύχος 3 / Η ιστορική εξέλιξη της Ορθογναθικής Χειρουργικής

Η ιστορική εξέλιξη της Ορθογναθικής Χειρουργικής

Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2006;34(3):153-167

Η ιστορία της χειρουργικής διόρθωσης των οδοντογναθικών ανωμαλιών (ορθογναθική χειρουργική) αρχίζει στις ΗΠΑ, nptv από περίπου 103 χρόνια με την εφαρμογή αμφοτερόπλευρης οστεοτομίας που διενεργήθηκε σε μία περίπτωση προγναθισμού της κάτω γνάθου. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από το γενικό χειρουργό Vtlray Blair και έγινε αφορμή για να αρχίσει ο Blair να δείχνει, αν και γενικός χειρουργός, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χειρουρ­γική των γνάθων. Το 1907, ήδη έχει περιγράφει τρεις δια­φορετικές εγχειρητικές τεχνικές για τη χειρουργική διόρ­θωση ανωμαλιών της κάτω γνάθου. Στο διάστημα μεταξύ του πρώτου και δεύτερου παγκοσμίου πολέμου δεν παρα­τηρήθηκαν αξιοσημείωτες πρόοδοι στη χειρουργική διόρ­θωση ανωμαλιών, για να ακολουθήσει αμέσως μετά το 1950, ραγδαία πρόδος σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα ορθογναθική χειρουργική. Αρχικά, στη Γερμανία και στην Αυστρία καθιερώνονται νέες εγχειρητικές τεχνικές διορ­θωτικών οστεοτομιών, όχι μόνο για την κάτω γνάθο, αλλά και για την άνω. Τελικά, η εξέλιξη αυτή έφτασε στο απο­κορύφωμά της, όταν το 1970 ο μεγάλος, σε παγκόσμιο επίπεδο, δάσκαλος και πατέρας της σύγχρονης ορθογναθικής χειρουργικής, Hugo Obwegeser, δημοσιεύει το 1970 αμφιγναθικές οστεοτομίες. Τα τελευταία χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές τεχνικές βελτιώσεις που συνοψίζονται στα παρακάτω 4 πεδία:

  1. Για τον προχειρουργικό σχεδιασμό της επέμβασης έχουν χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικοί υπολογιστές που συνδέονται με συστήματα video και laser.
  2. Οι βελτιώσεις που σημειώθηκαν στα απορροφήσιμα υλικά, όπως πλάκες και βίδες, μπορούν να θεωρηθούν σημαντικά βήματα προόδου.
  3. Η πρόοδος που σημειώθηκε στην πλοηγητική χειρουρ­γική (navigation surgery), αλλά και η πραγματοποίηση επεμβάσεων με ενδοσκοπικές τεχνικές.
  4. Τέλος, η διατατική οστεογένεση εφαρμόσθηκε με επι­τυχία στις αναπτυξιακές ανωμαλίες της άνω και κάτω γνάθου αλλά και του μέσου τριτημορίου του προσώ­που. Παράλληλα, όλο και περισσότερο βελτιωμένες συσκευές διατατικής οστεογένεσης κάνουν την εμφά­νισή τους σήμερα.

Ωστόσο, οι πρόοδοι που σημειώθηκαν στα παραπάνω αναφερθέντα πεδία δεν έχουν πλήρως ολοκληρωθεί, γι’ αυτό και αναμένονται, συνεχώς, νέες βελτιώσεις.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: