ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 40 (2012) / Τεύχος 4 / Η ζιρκονία ως υλικό προσθετικών αποκαταστάσεων

Η ζιρκονία ως υλικό προσθετικών αποκαταστάσεων

Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Μ. ΠΑΣΧΑΛΗ, Ε. ΞΙΜΙΝΗΣ, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2012;40(4):249-260

Η ζιρκονία είναι ένα κεραμικό υλικό με πολύ καλή βιοσυμβατότητα και με ικανοποιητικές μηχανικές ιδιότητες, ανώτερες των υπόλοιπων ελεύθερων μετάλλου προσθετικών αποκαταστάσεων. Το ενδιαφέρον για τη χρήση τους αναπτύχθηκε λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για πιο αισθητικά και ανθεκτικά οδοντιατρικά υλικά. Οι αποκαταστάσεις ζιρκονίας κατασκευάζονται με τη βοήθεια της τεχνολογίας CAD-CAM και αφορούν κατασκευές στεφανών, πρόσθιων και οπίσθιων γεφυρών, αξόνων και κολοβωμάτων και επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων. Η δομή της ζιρκονίας είναι υπεύθυνη για τα χαρακτηριστικά της, όπως η γήρανση και ο μηχανισμός σκλήρυνσης, ενώ από τις μηχανικές ιδιότητές της ξεχωρίζουν το υψηλό μέτρο ελαστικότητας, η σκληρότητα και η χημική σταθερότητα. Οι προβληματισμοί για τη ζιρκονία αφορούν τις μικρορωγμές της επικαλύπτουσας πορσελάνης και τη διεπιφάνεια ζιρκονίας-κεραμικού. Οι κλινικές μελέτες εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας των αποκαταστάσεων αυτών αρκεί να χρησιμοποιούνται στα ενδεδειγμένα περιστατικά λαμβάνοντας υπόψη και τα σχετικά εργαστηριακά και κλινικά πρωτόκολλα. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων της ζιρκονίας, των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων χρήσης της, καθώς και η αναφορά στις σύγχρονες εφαρμογές της σε σύγκριση και με τα υπόλοιπα αποκαταστατικά υλικά. Βέβαια, παρά την αξιοπιστία της ως αποκαταστατικό υλικό, η πορεία της σε βάθος χρόνου μένει να διερευνηθεί, καθώς προς το παρόν οι περισσότερες κλινικές μελέτες αξιολογούν την επιτυχία της σε χρονικό διάστημα ως πέντε ετών.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ζιρκονία, στεφάνες, γέφυρες, σύστημα άξονα-κολοβώματος, τεχνική CAD-CAM