ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 4 / Η επίδραση της απόχρωσης της σύνθετης ρητίνης και του είδους της συσκευής φωτοπολυμερισμού στο βάθος του πολυμερισμού των σύνθετων ρητινών

Η επίδραση της απόχρωσης της σύνθετης ρητίνης και του είδους της συσκευής φωτοπολυμερισμού στο βάθος του πολυμερισμού των σύνθετων ρητινών

Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(4):315-324

Η χρησιμοποίηση των φωτοπολυμεριζόμενων σύνθετων ρητινών για την αποκατάσταση τερηδονισμένων δοντιών, ιδιαίτερα οπισθίων, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το βάθος πολυμερισμού μιας σύνθετης ρητίνης καθώς και ο βαθμός του πολυμερισμού είναι δύο σημαντικές ιδιότητες.
Το βάθος πολυμερισμού των φωτοπολυμεριζόμενων σύνθετων εμφρακτικών ρητινών επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η σύνθεση των ανόργανων ενισχυτικών ουσιών (fillers), η χημική σύσταση της οργανικής μήτρας (μονομερή), η απόχρωση, η διαπερατότητα στη φωτεινή ακτινοβολία του υλικού, ο τύπος του καταλύτη και η περιεκτικότητά του, η ένταση και η κατανομή του φάσματος της φωτεινής πηγής και η διάρκεια της ακτινοβόλησης.
Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν ο προσδιορισμός της επίδρασης της απόχρωσης δύο σύγχρονων σύνθετων ρητινών στο βάθος πολυμερισμού με τη χρησιμοποίηση τριών διαφορετικών συσκευών πολυμερισμού.
Οι σύνθετες ρητίνες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η μικροϋβριδική Filtek Z250 στις αποχρώσεις Α1, Α2, Α3, Α3,5, Α4, UD και I και η Filtek Silorane που ανήκει στις σιλοράνες, στις αποχρώσεις Α2, Α3, Β2 και C2.Οι συσκευές πολυμερισμού που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η Ledemetron (Kerr), η Elipar 2500 (3M ESPE) και η Elipar Visio (3M ESPE).
Με τη χρήση ειδικής μήτρας από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου 4 mm και μήκους 8 mm κατασκευάστηκαν κυλινδρικά δοκίμια όλων των αποχρώσεων και με παχύμετρο ακριβείας (±0.01 mm) μετρήθηκε το μήκος του πολυμερισμένου υλικού μετά την αφαίρεση του μαλακού απολυμέριστου μέρους. Τα ευρήματα αναλύθηκαν στατιστικά με ΑΝΟVA και Bonferroni test.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το βάθος πολυμερισμού των σύνθετων ρητινών που μελετήθηκαν, επηρεάστηκε σημαντικά από την απόχρωσή τους καθώς και από το είδος της συσκευής πολυμερισμού. Οι περισσότερο ανοικτές αποχρώσεις παρουσίασαν μεγαλύτερο βάθος πολυμερισμού. Η συσκευή πολυμερισμού Elipar 2500 παρουσίασε μεγαλύτερο βάθος πολυμερισμού από τις συσκευές Ledemetron και Elipar Visio. Το βάθος πολυμερισμού των σύνθετων ρητινών εμφάνισε ελάττωση στα πιο σκούρα χρώματα ανεξάρτητα από τη συσκευή πολυμερισμού που χρησιμοποιήθηκε.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Βάθος πολυμερισμού, απόχρωση της σύνθετης ρητίνης