ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 4 / Η διαχείριση της εγκύου ασθενούς στο οδοντιατρείο

Η διαχείριση της εγκύου ασθενούς στο οδοντιατρείο

Μ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ, Χ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2009;37(4):289-300

Η εγκυμοσύνη δεν είναι νόσος, αλλά ένα φυσιολογικό συμβάν που όμως προκαλεί πάρα πολλές μεταβολές στα περισσότερα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Η εγκυμοσύνη δεν αποτελεί αντένδειξη για την τέλεση οδο­ντιατρικών επεμβάσεων, εφόσον ο οδοντίατρος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μη θέσει σε κίνδυνο την ασθενή ή το κύημα. Στο πρώτο και τρίτο τρίμηνο της κύη­σης επιτρέπεται μόνο η παρέμβαση σε επείγουσες κατα­στάσεις, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο η πορεία της κύησης σταθεροποιείται, οπότε είναι ασφαλής η τέλεση και εκλεκτικότερων οδοντιατρικών επεμβάσεων.
Τα φάρμακα που συνήθως χρησιμοποιούνται κατά την καθ’ ημέρα οδοντιατρική πράξη είναι αντιβιοτικά, αναλγητι­κά και τοπικά αναισθητικά. Από τα αντιβιοτικά η πενικιλλί- νη και οι κεφαλοσπορίνες, αλλά και η κλινδαμυκίνη θεω­ρούνται ασφαλή για τη χορήγησή τους κατά την κύηση. Το αναλγητικό εκλογής είναι η παρακεταμόλη. Τα τοπικά αναισθητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια.
Ο οδοντίατρος συνεπώς θα πρέπει να γνωρίζει ότι όταν αντιμετωπίζει μια έγκυο ασθενή ουσιαστικά παρεμ­βαίνει σε δύο ανθρώπινες ζωές. Η υγεία της μητέρας δια­σφαλίζεται από τη γνώση των φυσιολογικών μεταβολών και απαιτήσεων κατά τη διάρκεια της κύησης, ενώ του εμβρύου από την αποφυγή φαρμάκων με δυνητικά τερατο­γόνο δραστηριότητα και φαρμάκων που μπορεί να επηρεά­σουν την ανάπτυξή του. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός κίνδυνος από την παροχή οδοντιατρικής φροντίδας σε μια έγκυο ασθενή.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Εγκυμοσύνη, φυσιολογικές μεταβολές, οδοντιατρική, στοματική υγεία, φάρμακα