ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 40 (2012) / Τεύχος 4 / Η βιοσυμβατότητα και οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις που προκαλούν οι εμφράξεις των ρητινωδών υλικών

Η βιοσυμβατότητα και οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις που προκαλούν οι εμφράξεις των ρητινωδών υλικών

Δ. ΔIONYΣOΠOYΛOΣ, Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΟΥ-ΚΟΥΜΠΙΑ
ΣΤΟΜΑ 2012;40(4):275-288

Ο σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης είναι να παρουσιάσει, με βάση τα σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα, τις γνώσεις σχετικά με τη σύνθεση και τη βιοσυμβατότητα των σύγχρονων ρητινωδών εμφρακτικών υλικών, καθώς και τις ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να προκαλέσει, στους ασθενείς και το οδοντιατρικό προσωπικό, η χρήση τους στην οδοντιατρική πράξη.
Τα ρητινώδη εμφρακτικά υλικά, μετά την τοποθέτησή τους στους οδοντικούς ιστούς, απελευθερώνουν στο στοματικό περιβάλλον απολυμέριστα μονομερή, πρόσθετα συστατικά και συστατικά των ενισχυτικών τους ουσιών. Η απελευθέρωση των ουσιών αυτών αρχικά οφείλεται στον ατελή πολυμερισμό και στη συνέχεια στην αποδόμηση των ρητινωδών υλικών. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις από τα υλικά αυτά είναι σπάνιες και τα συμπτώματα υποχωρούν μετά την απομάκρυνση των εμφράξεών τους.
Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις που μπορεί να προκαλέσουν τα ρητινώδη εμφρακτικά υλικά στον οργανισμό είναι είτε τοπικές είτε συστηματικές. Οι τοπικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις εμφανίζονται στο στοματικό βλεννογόνο και στον πολφό των δοντιών. Οι συστηματικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις που έχουν παρατηρηθεί από εμφράξεις ρητινωδών εμφρακτικών υλικών είναι η υπερευαισθησία και οι αναφυλακτικές αντιδράσεις.
Μελέτες κυτταροτοξικότητας των συστατικών που εκλύονται από τα ρητινώδη εμφρακτικά υλικά έδειξαν ότι μερικά από αυτά είναι κυτταροτοξικά, ιδιαίτερα πριν από τον πολυμερισμό ή αμέσως μετά. Όμως, οι ποσότητες που εκλύονται είναι τόσο μικρές ώστε δεν αναμένονται κλινικά εμφανείς κυτταροτοξικές αντιδράσεις στους ασθενείς.
Τα ρητινώδη εμφρακτικά υλικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις που ο ασθενής εμφανίζει αλλεργία σε κάποιο συστατικό των υλικών αυτών. Ο οδοντίατρος πρέπει να έχει ακριβή γνώση της σύνθεσης των υλικών αυτών, ώστε να εκτιμά και να προλαμβάνει τις αλλεργικές αντιδράσεις και τις άλλες παρενέργειες.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ανεπιθύμητες αντιδράσεις, βιοσυμβατότητα, ρητινώδη εμφρακτικά υλικά