ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 43 (2015) / Τεύχος 3 / Η αποκατάσταση ελλειμμάτων των περιεμφυτευματικών ιστών στην πρόσθια αισθητική ζώνη με τεχνητά υποκατάστατα μαλακών ιστών

Η αποκατάσταση ελλειμμάτων των περιεμφυτευματικών ιστών στην πρόσθια αισθητική ζώνη με τεχνητά υποκατάστατα μαλακών ιστών

Ι. ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ, Ο. ΝΑΚΑ, Ν. ΣΥΚΑΡΑΣ, Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΣTOMA 2015;43(3):145-155

Εισαγωγή: Η άρτια ενσωμάτωση μίας επιεμφυτευματικής αποκατάστασης στην πρόσθια αισθητική ζώνη αποτελεί βασική επιδίωξη της σύγχρονης προσθετικής εμφυτευματολογίας. Η ανεπαρκής ποσότητα διαθέσιμων περιεμφυτευματικών μαλακών ιστών, λόγω κατακόρυφης ή οριζόντιας απώλειας
οστού, όμως, δυσχεραίνει την αισθητική απόδοση της τελικής αποκατάστασης. Τη λύση σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να δώσουν διάφορες μέθοδοι και υλικά, με τη χρήση κινητών ή ακίνητων τεχνητών υποκατάστατων μαλακών μορίων.
Σκοπός: Η παρουσίαση των παραγόντων και τεχνικών, που υπεισέρχονται στην επιλογή, στην κατασκευή και στην ενσωμάτωση σε ακίνητες επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις τεχνητών μαλακών ιστών σε ασθενείς με εκτεταμένα οστικά ελλείμματα και ελλείμματα μαλακών μορίων στην αισθητική ζώνη.
Υλικά και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σχετικών μελετών σε διάφορες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, χρησιμοποιώντας κατάλληλους όρους ευρετηριασμού και προκαθορισμένα κριτήρια εισόδου και αποκλεισμού. Οι μελέτες που προέκυψαν αξιολογήθηκαν για τη μεθοδολογική τους επάρκεια. Στη συνέχεια καταγράφηκαν οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν, καθώς και οι τεχνικές ενσωμάτωσης της ροζ αισθητικής στις σύγχρονες προσθετικές επιεμφυτευματικές προσεγγίσεις.
Αποτελέσματα: Τα τεχνητά υποκατάστατα των μαλακών ιστών, που ενσωματώνονται στις ακίνητες επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις, κατασκευάζονται από κεραμικό υλικό, από σύνθετη ρητίνη ή με συνδυασμό των παραπάνω υλικών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή αισθητική απόδοση αυτών είναι ο σωστός προπροσθετικός σχεδιασμός και η άριστη συνεργασία προσθετολόγου, χειρουργού και οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.
Συμπεράσματα: Οι διαθέσιμες προσθετικές επιλογές και τα σύγχρονα αποκαταστατικά υλικά μπορούν να αντικαταστήσουν τα ελλείποντα μαλακά μόρια και να αποδώσουν σταθερά και προβλέψιμα αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα.πη επιβάρυνση του ασθενούς.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ελλείμματα μαλακών ιστών, πρόσθια αισθητική ζώνη, τεχνητά υποκατάστατα μαλακών ιστών