ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 41 (2013) / Τεύχος 4 / Η αντοχή της σύνδεσης των τεχνητών δοντιών οδοντοστοιχιών με τις ακρυλικές βάσεις

Η αντοχή της σύνδεσης των τεχνητών δοντιών οδοντοστοιχιών με τις ακρυλικές βάσεις

Μ. ΜΑΝΑΣΗ, Ε. ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗ, Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Α. ΠΙΣΙΩΤΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2013;41(4):247-258

Μία από τις πιο συχνές μηχανικές επιπλοκές των κινητών οδοντοστοιχιών είναι η αποκόλληση των τεχνητών δοντιών από τη βάση. Η αντοχή του δεσμού ανάμεσα στα τεχνητά δόντια και την ακρυλική ρητίνη της βάσης επηρεάζεται από παράγοντες όπως το υλικό των δοντιών, το υλικό της βάσης και οι τροποποιήσεις που εφαρμόζονται στην επιφάνεια των δοντιών πριν από το στιβαγμό του ακρυλικού φυράματος. Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την αντοχή του δεσμού δοντιών και βάσης, καθώς και οι τεχνικές, οι μέθοδοι και τα υλικά που βελτιώνουν τη σύνδεση. Από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών που περιλήφθηκαν στην ανασκόπηση, φάνηκε ότι τα τεχνητά δόντια από απλό, χωρίς σταυροειδείς συνδέσεις, ακρυλικό τείνουν να συνδέονται ισχυρότερα με τη βάση, από ό,τι αυτά που κατασκευάζονται από τροποποιημένα υλικά, όπως ακρυλικό με σταυροειδείς συνδέσεις, σύνθετο ενισχυμένο πολυμερές δίκτυο ή συνθετικό υλικό. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι το απλό πολυμερές του δοντιού σχηματίζει μία ενιαία, συμπαγή διεπιφάνεια με το ακρυλικό φύραμα της βάσης. Από τις ρητίνες βάσης οδοντοστοιχίας, η θερμοπολυμεριζόμενη εξασφαλίζει ανθεκτικότερη σύνδεση με τα τεχνητά δόντια από ό,τι η αυτοπολυμεριζόμενη, η φωτοπολυμεριζόμενη και η πολυμεριζόμενη με μικροκύματα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό οφείλεται στην υψηλή θερμοκρασία και τον επαρκή χρόνο, που ευνοούν την τοπική διάλυση του τεχνητού δοντιού και το σχηματισμό της ενιαίας διεπιφάνειας. Τέλος, η αντοχή του δεσμού μπορεί να ενισχυθεί αποτελεσματικά με κατάλληλη προετοιμασία της βασικής επιφάνειας των τεχνητών δοντιών. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις περιλαμβάνουν εκτροχισμό για μηχανική αδροποίηση και για διαμόρφωση συγκρατητικών στοιχείων, καθώς και επάλειψη με διαλυτικούς ή συγκολλητικούς παράγοντες για ισχυροποίηση της σύνδεσης.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: οδοντοστοιχία, τεχνητά δόντια οδοντοστοιχιών, αντοχή δεσμού