ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 47 (2019) / Τεύχος 2 / Ηλεκτρονικό τσιγάρο και στοματική υγεία: Χρήση, γνώσεις και αντιλήψεις φοιτητών

Ηλεκτρονικό τσιγάρο και στοματική υγεία: Χρήση, γνώσεις και αντιλήψεις φοιτητών

I. ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ, Γ. ΤΣΕΛΕΚΗ, Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΓΛΟΥ, Β.ΤΟΠΙΤΣΟΓΛΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2019; 47: 037-042

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο κερδίζει συνεχώς έδαφος την τελευταία δεκαετία. Η χρήση του ολοένα και αυξάνεται και φαίνεται να είναι αρκετά διαδεδομένο στον εφηβικό και νεανικό πληθυσμό. Ωστόσο, οι γνώσεις για την αρνητική επίδραση που έχει στη γενική και στοματική υγεία είναι περιορισμένες, παρά την τάση αύξησης της χρήσης του.

Σκοπός της μελέτης είναι: α) η ανεύρεση του ποσοστού των φοιτητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό τσιγάρο, β) η προσέγγιση των αντιλήψεών τους για την επίδραση που πιθανόν ασκείται στη στοματική υγεία και γ) η διερεύνηση της πιθανότητας, οι φοιτητές της Σχολής Επιστημών Υγείας λόγω των γνώσεών τους στον τομέα της βιολογίας, να είναι περισσότερο ενήμεροι για τις αρνητικές επιδράσεις του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε σχέση με φοιτητές άλλων σχολών.

Υλικό και Μέθοδος: Η έρευνα έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΑΠΘ. Οι φοιτητές προσεγγίστηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη σε όλους τους φοιτητές της Σχολής Επιστημών Υγείας και της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, κατόπιν αδείας που εξασφαλίστηκε από τις διοικήσεις των τμημάτων.

Αποτελέσματα: Η ανταπόκριση των φοιτητών ανήλθε στο 5,5%. Το ποσοστό αυτών που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικό τσιγάρο ήταν χαμηλό (4,95%). Παράλληλα, το 68,2% των φοιτητών ήταν ενήμεροι για την αρνητική επίδραση του ηλεκτρονικού τσιγάρου στη στοματική υγεία χωρίς να ανευρίσκεται στατιστικά σημαντική διάφορα ανάμεσα στους φοιτητές των δυο σχολών. Το ποσοστό αυτών που γνώριζαν για την πιθανότητα έκρηξης της συσκευής ανήλθε στο 57,1% και για τις κυτταρικές μεταβολές στους μαλακούς ιστούς στο 41,9%. Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διάφορα στα επίπεδα επίγνωσης ανάμεσα στους φοιτητές των δυο σχολών.

Συμπέρασμα: Χαμηλό ποσοστό φοιτητών χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό τσιγάρο και οι γνώσεις βιολογίας δεν φαίνεται να διαφοροποιούν στατιστικά την επίγνωσή τους για τις βλαπτικές επιδράσεις του στη στοματική υγεία.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA:γνώσεις και αντιλήψεις φοιτητών, ηλεκτρονικό τσιγάρο, ποσοστό χρήσης, στοματική υγεία