ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 42 (2014) / Τεύχος 3 / Ετεροτοπία δοντιών στην άνω γνάθο μεταξύ κυνόδοντα και πλάγιου τομέα. Αναφορά τριών κλινικών περιπτώσεων

Ετεροτοπία δοντιών στην άνω γνάθο μεταξύ κυνόδοντα και πλάγιου τομέα. Αναφορά τριών κλινικών περιπτώσεων

Α. ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ, ΧΡ.  ΠΑΠΑΔΕΛΗ, A. ΗΛΙΑΔΗΣ
ΣTOMA 2014;42(3):137-142

Σκοπός αυτής  της εργασίας  είναι  η παρουσίαση τριών κλινικών  περιστατικών με ετεροτοπία μόνιμων δοντιών και οι προτεινόμενες θεραπείες σε κάθε κλινική περίπτωση.
Υλικά – Μέθοδος: Πρόκειται  για θεσιακή αλλαγή παρακείμενων μόνιμων δοντιών και συμβαίνει συνήθως μεταξύ  του κυνόδοντα  και προγομφίου και ακολουθεί σε συχνότητα κυνόδοντας–πλάγιος τομέας. Διακρίνεται σε πλήρη ή ελλιπή. Εντοπίζεται κυρίως σε γυναίκες  στην άνω γνάθο και ιδιαίτερα στην αριστερή πλευρά των οδοντικών τόξων.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται 3 κλινικά περιστατικά με ετεροτοπία μόνιμων δοντιών. Τα δύο πρώτα περιστατικά αφορούν νεαρούς  άνδρες, ενώ το τρίτο αφορά νεαρή γυναίκα. H ετεροτοπία παρουσιάζεται, και στα τρία περιστατικά, μεταξύ  του άνω δεξιού κυνόδοντα  με πλάγιο τομέα  με τις  ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης. Στους ασθενείς, ανάλογα με την περίπτωση, προτάθηκε προσθετική αποκατάσταση ή ορθοδοντική  μετακίνηση  ως εναλλακτικές λύσεις  στη θεραπεία, όπου όμως δεν έγιναν  αποδεκτές από τους ίδιους.
Συμπέρασμα: Υπάρχουν  κλινικά  περιστατικά όπου η ορθοδοντική  μετακίνηση  των μετατεθειμένων δοντιών ή η προσθετική αποκατάσταση για αισθητικούς λόγους κρίνονται αναγκαίες, ενώ όταν δεν υπάρχουν έκδηλα προβλήματα μπορούμε να μην επέμβουμε είτε ορθοδοντικά, είτε προσθετικά.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ετεροτοπία, άνω γνάθος, κυνόδοντας, πλάγιος τομέας