ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 42 (2014) / Τεύχος 2 / Επιλογές μιας ομάδας Ελλήνων οδοντιάτρων σχετικά με τη χορήγηση αντιβιοτικών και αναλγητικών

Επιλογές μιας ομάδας Ελλήνων οδοντιάτρων σχετικά με τη χορήγηση αντιβιοτικών και αναλγητικών

Ε. ΚΟΥΡΤΗ, Α. ΔΟΥΠΚΑΡΗ, Ν. ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2014;42(2):109-116

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των δεδομένων μιας ομάδας Ελλήνων οδοντιάτρων, σχετικά με την επιλογή χορήγησης αντιβιοτικών και αναλγητκών, στις οδοντιατρικές επεμβάσεις. Δεδομένου ότι υπάρχει πληθώρα φαρμάκων, η χορήγησή τους πρέπει να γίνεται με βάση τις ενδείξεις, τη γνώση των ανεπιθύμητων ενεργειών και των αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Στην έρευνα, συμμετείχαν 130 οδοντίατροι, 20 από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αθηνών, 10 από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και 2 από τους άλλους νομούς. Από τη μελέτη της έρευνας, προκύπτει ότι οι οδοντίατροι, στην πλειοψηφία τους (57%), επιλέγουν να χορηγήσουν την αμοξυκιλλίνη (amoxicillin) και, σε περίπτωση αλλεργίας στην πενικιλλίνη (penicillin), την ερυθρομυκίνη (erythromycin) (55.2%). Όσον
αφορά κατά την λήψη του ιατρικού ιστορικού, το 94.8% επιμένει σε ερωτήσεις για αλλεργίες που πιθανόν να έχουν οι ασθενείς, κυρίως σε φάρμακα. Τα ευρήματα έδειξαν πως, σχεδόν όλοι (94,8%), χορηγούν αντιβίωση για το οδοντοφατνιακό απόστημα. Το 93% των ερωτηθέντων δε γνώριζε επακριβώς τα νέα φαρμακευτικά σχήματα, για τις ενδείξεις και τον τρόπο χορήγησης της χημειοπροφύλαξης για την λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα. Όσον αφορά τα αναλγητικά, οι ερωτηθέντες επιλέγουν τη νιμεσουλίδη (nimesulide) (46,6%) και την παρακεταμόλη (paracetamol) (20,7%), δίνοντας πρώτα έμφαση στο ιστορικό γαστρεντερικών διαταραχών (87,9%), τη συστηματική λήψη άλλων ΜΣΑΦ (63,8%), τις συνυπάρχουσες παθήσεις (58,6%) και τις αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα που ήδη λαμβάνει ο ασθενής (15,5%). Το 81% δε γνώριζε τι είναι η γαστροπροστασία, ποιές οι ενδείξεις της και πώς επιτυγχάνεται. Τέλος το 81% των ερωτηθέντων, προτιμά τη χορήγηση αναλγητικών επί πόνου, ενώ το 19% συστηματικά, ανεξάρτητα αν ο ασθενής νιώσει πόνο ή όχι. Το 56.9% των οδοντιάτρων συνηθίζει να χορηγεί αναλγητικά μέσω τηλεφώνου.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: αντιβιοτικά, αναλγητικά, ειδικοί ασθενείς