ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 40 (2012) / Τεύχος 3 / Επιδράσεις του άσθματος στη στοματική υγεία των παιδιών και μέθοδοι προστασίας της

Επιδράσεις του άσθματος στη στοματική υγεία των παιδιών και μέθοδοι προστασίας της

Α. ΔΕΡΜΑΤΑ, Α. ΑΡΧΑΚΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2012;40(3):217-223

Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των επιστημονικών δεδομένων που αφορούν στη συσχέτιση του άσθματος με τη στοματική υγεία των παιδιών όσο και η παρουσίαση των στρατηγικών πρόληψης των πιθανών προβλημάτων στη στοματική κοιλότητα που σχετίζονται με το άσθμα.
Το άσθμα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος που προκαλεί μείωση της διαμέτρου των βρόγχων, φλεγμονή του βρογχικού τοιχώματος και αυξημένη βλεννώδη έκκριση. Χαρακτηρίζεται από δύσπνοια, βήχα, αίσθημα τάσης στο θώρακα, συριγμό και ταχύπνοια. Τα συμπτώματα μπορούν να υποχωρήσουν αυτόματα αλλά, πιο συχνά, απαιτούν κάποια θεραπεία. Στόχος της θεραπείας του άσθματος είναι η ανακούφιση των συμπτωμάτων και η πρόληψη των υποτροπών. Η φαρμακευτική αγωγή περιλαμβάνει κυρίως β2-αγωνιστές και κορτικοστεροειδή. Τα περισσότερα από τα φάρμακα αυτά είναι εισπνεόμενα, με τη χρήση ποικίλων συσκευών. Το άσθμα φαίνεται να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για τη στοματική υγεία των παιδιών. Τόσο η καταστροφή των σκληρών οδοντικών ιστών (τερηδονικές βλάβες, οδοντική διάβρωση) όσο και τα προβλήματα που αφορούν στους μαλακούς ιστούς (ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα, σχηματισμός τρυγίας) είναι συχνότερα σε παιδιά με άσθμα. Η αιτιολογία του αυξημένου κινδύνου ανάπτυξης προβλημάτων στη στοματική κοιλότητα των παιδιών με άσθμα σχετίζεται με την ασθένεια αυτή καθʼ αυτή ή/και με τη λαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή, ενώ πιθανά εμπλέκονται και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες.
Στο άσθμα, όπως και σε άλλες χρόνιες ασθένειες, η παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης είναι σημαντική τόσο για τη γενική υγεία του ασθενούς όσο και για την αντιμετώπιση και πρόληψη των τυχών προβλημάτων που δημιουργεί η συστηματική νόσος στη στοματική κοιλότητα. Δεδομένης της αυξημένης συχνότητας εμφάνισης του άσθματος στην παιδική ηλικία, είναι απαραίτητη η εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης των επιπτώσεών του στη στοματική κοιλότητα με κατάλληλες και ασφαλείς μεθόδους.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Άσθμα, διάβρωση, περιοδοντική νόσος, πρόληψη, τερηδονικές βλάβες