ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 41 (2013) / Τεύχος 2 / Επανατοποθέτηση φυσικού δοντιού με ενισχυμένα με ίνες πολυμερή

Επανατοποθέτηση φυσικού δοντιού με ενισχυμένα με ίνες πολυμερή

Π. ΚΟΥΡOΣ DDS PhD, Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ
ΣΤΟΜΑ 2013;41(2):77-86

Η χρήση συντηρητικών μεθόδων αποκατάστασης οδοντικών ελλειμμάτων αποκτά όλο και μεγαλύτερη αξία στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη καθώς η προσέγγιση ελάχιστης παρέμβασης στους σκληρούς οδοντικούς ιστούς κερδίζει σταθερά έδαφος. Η ανάπτυξη νέων συνδετικών συστημάτων με τεκμηριωμένα και προβλέψιμα αποτελέσματα, καθώς και πολυμερών υλικών με δυνατότητα ενίσχυσης των μηχανικών τους αντοχών με την εισαγωγή στη δομή τους στοιχείων κατευθυνόμενης φόρτισης (ίνες υάλου), δίνουν την κλινική δυνατότητα κατασκευής άμεσων πολυμερών αποκαταστάσεων που υπερβαίνουν τις δομές ενός μόνο δοντιού.
Το παρόν άρθρο παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα κλινική περίπτωση όπου η συνύπαρξη της περιοδοντικής νόσου και των ειδικών απαιτήσεων στην αισθητική ζώνη σε συνδυασμό με τους κανόνες της οδοντιατρικής ελάχιστης παρέμβασης δημιούργησαν την ανάγκη αντιμετώπισης της ασθενούς με συνδυαστικές μεθόδους.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ελάχιστη παρέμβαση, ίνες υάλου, άμεση αισθητική αποκατάσταση, αισθητική Οδοντιατρική