ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 40 (2012) / Τεύχος 1 / Ενδοδοντική θεραπεία τρίρριζου δεύτερου άνω προγόμφιου

Ενδοδοντική θεραπεία τρίρριζου δεύτερου άνω προγόμφιου

Α. ΛΟΥΛΟΥΔΙΑΔΗΣ, Ζ. ΜΥΛΩΝΑ, ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2012;40(1):17-20

Η πιθανότητα ασυνήθιστων ανατομικών παραλλαγών του οδοντικού φραγμού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα δόντια και οι κλινικοί οδοντίατροι πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αυτήν τη γνώση στην κλινική και ακτινογραφική εξέταση και διάγνωση. Η μακροχρόνια πρόγνωση της ενδοδοντικής θεραπείας θα διακυβεύεται κάθε φορά που ο κλινικός οδοντίατρος θα αποτυγχάνει να διαγνώσει αυτές τις ανατομικές παραλλαγές. H παρούσα εργασία αναφέρεται στους δεύτερους άνω προγομφίους οι οποίοι έχουν συνήθως μια ρίζα και ένα ριζικό σωλήνα και η πιθανότητα να έχουν τρεις ρίζες και τρεις ριζικούς σωλήνες κυμαίνεται μεταξύ 0%-1,1%. Ο σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τη διάγνωση και την ενδοδοντική θεραπεία ενός δεύτερου άνω προγομφίου με τρεις ρίζες και τρεις ριζικούς σωλήνες.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: τρίρριζος δεύτερος άνω προγόμφιος, ενδοδοντική θεραπεία