ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 45 (2017) / Τεύχος 2 / Εμφρακτικά υλικά ριζικών σωλήνων στην πολφεκτομή νεογιλών δοντιών

Εμφρακτικά υλικά ριζικών σωλήνων στην πολφεκτομή νεογιλών δοντιών

Α. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ, Α. ΜΟΣΧΟΥ, Α. ΑΡΧΑΚΗΣ, Ο. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2017;45:93-101

Η πολφεκτομή των νεογιλών δοντιών αποτελεί συχνή διαδικασία στην κλινική πράξη προκειμένου να επιτευχθεί η διατήρηση του δοντιού στον οδοντικό φραγμό μέχρι την απόπτωσή του και την αντικατάστασή του από το διάδοχο μόνιμο. Η τεχνική και τα χρησι­μοποιούμενα υλικά παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη μόνιμη οδοντοφυΐα, με πιο σημαντική την ανάγκη απορρόφησης του υλικού σε παράλληλο χρόνο με το ρυθμό απορρόφησης της ρίζας του δοντιού. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για έμφραξη των ριζικών σωλήνων χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: Οξείδιο του ψευδαργύρου με ευγενόλη (ΖnΟΕ), πάστες ιωδοφορμίου (π.χ. Kri paste) και πάστες που περιέχουν συνδυασμό ιωδοφορμίου και υδροξειδίου του ασβεστί­ου (π.χ. Vitapex, Endoflas). Ενώ το ΖnΟΕ αποτελεί το υλικό με την πιο μακροχρόνια χρήση, τελευταία οι πάστες ιωδοφορμίου με προσθήκη υδροξειδίου του ασβεστίου προτιμώνται από τους κλινικούς, λόγω των ευνοϊκότερων αποτελεσμάτων που παρουσιάζουν. Σκο­πός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των υλικών που χρησιμοποιούνται για έμφραξη των ριζικών σωλήνων των νεογιλών δοντιών.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: πολφεκτομή, νεογιλά, εμφρακτικά υλικά, πάστες ιωδοφορμίου, υδροξείδιο του ασβεστίου