ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 42 (2014) / Τεύχος 4 / Εμβύθιση νεογιλών γομφίων

Εμβύθιση νεογιλών γομφίων

Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ, Ο.-Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΣTOMA 2014;42(4):239-244

Η παρουσία εμβυθισμένων  νεογιλών γομφίων αποτελεί  σπάνιο φαινόμενο  στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη. Η αιτιολογία  αυτής  της κατάστασης  παραμένει ακόμη ασαφής. Ο κυριότερος λόγος για θεραπεία είναι η αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στη μόνιμη οδοντοφυΐα και σύγκλειση. Με στόχο την απρόσκοπτη ανατολή των διαδόχων δοντιών, η επιλογή της εξαγωγής  ή μη των εμβυθισμένων νεογιλών δοντιών εξαρτάται  από έναν αριθμό παραμέτρων. Ο βαθμός της υπέκφυσης, ο ρυθμός απορρόφησης των εμβυθισμένων  δοντιών και η παρουσία ή απουσία διαδόχων μονίμων δοντιών είναι παράγοντες που καθορίζουν κυρίως την ανάγκη εξαγωγής ή όχι και το πότε. Τέλος, σε περιπτώσεις μη έγκαιρης ανίχνευσης εμβυθισμένων νεογιλών γομφίων, με έλλειψη χώρου στα οδοντικά τόξα, συστήνεται  η θεραπεία ανάκτησης χώρου με κινητές  ή πάγιες ορθοδοντικές συσκευές.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: εμβύθιση, υπέκφυση, δευτερογενής έγκλειση, επανέγκλειση, δευτερογενής διατήρηση