ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 2 / Ελλείποντα δόντια σε έναν επιλεγμένο ελληνικό πληθυσμό που προσήλθε για προσθετική θεραπεία

Ελλείποντα δόντια σε έναν επιλεγμένο ελληνικό πληθυσμό που προσήλθε για προσθετική θεραπεία

Κ. Σταμούλης, Ν. Τσίγγος, Π. Γαρέφης
ΣΤΟΜΑ 2003;31:137-142

Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια καταγραφής των ελλειπόντων δοντιών στους ασθενείς που είχαν προσέλθει για θεραπεία στην Κλινική της Ακίνητης Προσθετικής κατά τη διάρκεια των ετών 1993 – 98. Τα ελλείποντα δόντια καταγράφηκαν σε συνολικά 991 ασθενείς (601 γυναίκες και 390 άνδρες) και συσχετίσθηκαν με την ηλικία (από 17 έως 88 ετών) και το φύλο τους. Ο συνολικός αριθμός των ασθενών ταξινομήθηκε σε 5 ηλικιακές ομάδες και το ποσοστό απώλειας αφορούσε τόσο ομάδες δοντιών όσο και μεμονωμένα δόντια. Από τα ευρήματα διαπιστώθηκε ότι περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες επισκέφθηκαν τη συγκεκριμένη Κλινική για θεραπεία και ειδικά για τις ηλικίες 30-60 έτη, ο αριθμός των γυναικών ήταν διπλάσιος από των ανδρών. Οι πρώτοι κάτω γομφίοι εμφάνισαν το μεγαλύτερο ποσοστό σε απώλειες, ενώ οι κάτω κυνόδοντες το μικρότερο. Στατιστικά σημαντική διιαφορά εμφανίστηκαν στην απώλεια των τομέων ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Στις γυναίκες οι τομείς ήταν τα τελευταία δόντια που χάνονταν — σε ποσοστά ανάλογα των κυνοδόντων – ενώ στους άνδρες το ποσοστό απώλειας των δοντιών αυτών ήταν διπλάσιο. Στην άνω γνάθο περισσότερα δόντια χάθηκαν, παρά στην κάτω, με εξαίρεση τους πρώτους γομφίου. Από τις 46 περιπτώσεις ασθενών με τη μια γνάθο ολικά νωδή μόνο σε μια περίπτωση αυτή ήταν η κάτω γνάθος.