ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 44 (2016) / Τεύχος 1 / Ελεύθερες ρίζες οξυγόνου: Πώς προκαλούνται και ποιά είναι η κλινική τους σημασία στην πράξη

Ελεύθερες ρίζες οξυγόνου: Πώς προκαλούνται και ποιά είναι η κλινική τους σημασία στην πράξη

Χ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ, ΑΙΚ. ΤΑΓΚΛΗ, Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣTOMA 2016;44(1):241-248

Από το 1954 είχε προταθεί ότι η τοξική δράση του Ο2 σε συνδυασμό δράσης με την ιονίζουσα ακτινοβο­λία μπορούσαν να αποδοθούν στο σχηματισμό ελευθέ­ρων ριζών (free radicals) οξυγόνου (Halliwell and Gutteridge, 1999). Όμως, η διαρκής έρευνα στο νέο αυτό πεδίο της βιοχημείας, σε συνδυασμό με την ανά­πτυξη της απαραίτητης τεχνολογίας λόγω της παράλ­ληλης προόδου των επιστημών χημείας, φυσικής και μαθηματικών, απέδειξε μια εξαιρετικά σύνθετη συμμε­τοχή των ελευθέρων ριζών στο μεταβολισμό των αερό­βιων οργανισμών. Η αναπόφευκτη παρουσία των δρα­στικών αυτών μορίων στη ζωή των οργανισμών συνδέ­θηκε με φυσιολογικές βιοχημικές πορείες και δράσεις όπως η μετάδοση δευτερογενών κυτταρικών σημάτων, οι βιολογικές αντιδράσεις πολυμερισμού, η διαστολή και συστολή των αγγείων, η απόπτωση, αλλά και με πλήθος ασθενειών όπως η αθηροσκλήρωση, η υπέρτα­ση, ο διαβήτης, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η κυστική ίνωση, ο καρκίνος, πολλές νευροεκφυλιστικές και άλλες ασθένειες. (Halliwell and Gutteridge, 1999).

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: