ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / Τεύχος 4 / Είδη αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στην ενδοστοματική ψηφιακή ακτινογραφία

Είδη αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στην ενδοστοματική ψηφιακή ακτινογραφία

Κ. ΚΟΥΓΙΑΣ, ΑΘ. ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ, Ν. ΠΑΡΙΣΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2006;34(4):271-278

To ακτινογράφημα αποτελεί ένα από τα κυριότερα διαγνωστικά μέσα στην καθ’ ημέρα οδοντιατρική πράξη. Με την συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονι­κών υπολογιστών, καθώς και των ψηφιακών απεικονιστικών συστημάτων, αυτά βρίσκουν εφαρμογή σε ολοένα και περισσότερους επιστημονικούς τομείς, όπως και στην οδοντιατρική ενδοστοματική ακτινογραφία. 0 σκοπός της εργασίας αυτής είναι να προσεγγίσει το θέμα της ψηφιακής ενδοστοματικής ακτινογραφίας από την πλευρά του γενικού οδοντιάτρου, να αναφέρει τα διάφορα ψηφιακά ακτινογραφικά συστήματα, καθώς και να επιχειρήσει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των διαφορών, αλλά και των δυνατοτήτων των συστημάτων αυτών σε σύγκριση μεταξύ τους από τη, διεθνώς, διαθέσιμη βιβλιογραφία.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ψηφιακή ακτινογραφία, αισθητήρας, CCD, CMOS, SPP