ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / Τεύχος 4 / Δοκιμασίες ευαισθησίας αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στην ενδοδοντία

Δοκιμασίες ευαισθησίας αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στην ενδοδοντία

Α. ΚΟΚΚΑΣ, ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Ο. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Λ. ΣΚΟΥΡΑ
ΣΤΟΜΑ 2011;39(4):235-240

Η εκλογή αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων (Α.Χ.Φ.) στην ενδοδοντία με τη βοήθεια της δοκιμασίας ευαισθησίας συνιστάται στις περιπτώσεις ασθενών υψηλού  ρίσκου για την  ανάπτυξη  λοιμώξεων και, ιδιαιτέρως, εκείνων όπου υπάρχει ανεπάρκεια του ανοσοποιητικού  τους  συστήματος.  Μικροβιακό  δείγμα θα πρέπει να λαμβάνεται και από υγιείς ασθενείς που εμφανίζουν  επίμονα συμπτώματα μετά από χειρουργική ή μη ενδοδοντική θεραπεία, όπως ευαισθησία στην επίκρουση ή την ψηλάφηση, οίδημα, παρουσία εξιδρώματος στους ριζικούς σωλήνες ή συρίγγιο. Η δοκιμασία ευαισθησίας γίνεται μετά από την δειγματοληπτική συλλογή εξιδρώματος από το ριζικό σωλήνα και αποσκοπεί στην εξακρίβωση του Α.Χ.Φ που φονεύει τα περισσότερα μικρόβια. Απο τις διάφορες  έρευνες, δοκιμασίας ευαισθησίας  Α.Χ.Φ σε ενδοδοντικές λοιμώξεις προκύπτει ότι για την αντιμετώπιση τέτοιων  λοιμώξεων θα πρέπει να προτιμώνται αυτά που είναι στενού φάσματος  και τα οποία είναι  ενεργά  κατά συγκεκριμένων ειδών μικροβίων.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Αντιμικροβιακά χημειοθεραπευτικά φάρμακα, δοκιμασίες ευαισθησίας, ενδοδοντία