ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 2 / Διφωσφονικά και εμφυτεύματα. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, οδηγίες και παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων

Διφωσφονικά και εμφυτεύματα. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, οδηγίες και παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων

Ν. ΣΟΛΔΑΤΟΣ, Ι. ΜΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ, Γ. ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ, Ν. ΚΑΤΣΙΚΕΡΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(2):139-147

Στην εποχή μας, αυξάνονται όλο και περισσότερο, οι ασθενείς στους οποίους τοποθετούνται εμφυτεύματα και παράλληλα μεγαλώνει ο μέσος όρος ηλικίας τους. Τα διφωσφονικά άλατα αναδεικνύονται ως φάρμακο εκλογής όχι μόνο για την αντιμετώπιση σπάνιων κακοήθων νόσων, όπως το πολλαπλό μυέλωμα, αλλά και πολλών κοινών νόσων του πληθυσμού, όπως η οστεοπόρωση. Ως εκ τούτου, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα τοποθέτησης εμφυτευμάτων, σε ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά ή σε ασθενείς που έχουν ήδη τοποθετήσει εμφυτεύματα, να χρειαστεί να υποβληθούν σε θεραπεία με διφωσφονικά. Σε ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά, ενδοφλεβίως, η τοποθέτηση εμφυτευμάτων είναι απόλυτη αντένδειξη. Σε εκείνους που έχουν ήδη τοποθετήσει εμφυτεύματα, πριν την έναρξη της θεραπείας τους με διφωσφονικά, ενδοφλεβίως, ακολουθούνται οι γενικές οδηγίες για αντιμετώπιση ασθενών που λαμβάνουν αυτή την κατηγορία των φαρμάκων. Σε ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά από το στόμα, η τοποθέτηση εμφυτευμάτων εξαρτάται από το χρόνο λήψης τους.
Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί αν η χρήση διφωσφονικών από του στόματος είναι αντένδειξη για τη χρήση εμφυτευμάτων με ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και η παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: διφωσφονικά από το στόμα, οστεονέκρωση των γνάθων, αναδιαμόρφωση οστού, εμφυτεύματα