ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 42 (2014) / Τεύχος 2 / Δισχιδής γναθιαίος πόρος. Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Δισχιδής γναθιαίος πόρος. Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Α. ΣΤΕΡΓΙΔΟΥ, X. ΜΠΑΓΓΟΣ, Ι. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΣΤΟΜΑ 2014;42(2):81-85

Μία από τις ενδιαφέρουσες παραλλαγές που παρατηρούνται στην κάτω γνάθο είναι η παρουσία δισχιδούς γναθιαίου πόρου, η οποία αρχικά μπορεί να παρατηρηθεί στην πανοραμική ακτινογραφία και κατόπιν να επιβεβαιωθεί και να μελετηθεί εκτενέστερα με λήψη αξονικής τομογραφίας. H συχνότητά της ποικίλλει στη βιβλιογραφία και εμφανίζεται μεγαλύτερη σε έρευνες που βασίστηκαν στη μελέτη αξονικών τομογραφιών. Η παρουσία δισχιδούς γναθιαίου πόρου συνδέεται με ποικίλες κλινικές επιπτώσεις και δημιουργεί δυσκολίες στην επίτευξη αναισθησίας αλλά και τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων στην κάτω γνάθο. Σε περίπτωση ύπαρξης ενός δεύτερου αγγειονευρώδους δεματίου μπορούν να προκύψουν επιπλοκές όπως αιμορραγία, υπαισθησία και τραυματικό νεύρωμα. Για τον λόγο αυτόν, επεμβάσεις όπως χειρουργική εξαγωγή κάτω τρίτων γομφίων, τοποθέτηση εμφυτευμάτων, ανάταξη και ακινητοποίηση καταγμάτων και ορθογναθικές οστεοτομίες θα πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή. Η περίπτωση που παρουσιάζεται αναφέρεται σε ασθενή με αμφοτερόπλευρα δισχιδή γναθιαίο πόρο, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική εξαγωγή των τρίτων γομφίων της κάτω γνάθου. Παρατίθεται επίσης και σύντομη ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Αγγειονευρώδες δεμάτιο, αξονική τομογραφία, δισχιδής γναθιαίος πόρος, χειρουργική εξαγωγή