ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 3 / Διεγχειρητικές και άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές κατά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών

Διεγχειρητικές και άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές κατά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών

Ε. ΠΕΤΣΑ, Ν. ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ, Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(3):203-218

Η τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων είναι μια εξειδικευμένη χειρουργική διαδικασία που απαιτεί προσεκτικό προεγχειρητικό έλεγχο και την τήρηση αυστηρού πρωτοκόλλου κατά την επέμβαση. Η έλλειψη εμπειρίας του επεμβαίνοντα, η μη σωστή αξιολόγηση του περιστατικού, αλλά και αστάθμητοι παράγοντες που δεν μπορούν πάντα να εκτιμηθούν, μπορούν να οδηγήσουν σε διεγχειρητικά συμβάματα που προβληματίζουν τον κλινικό, ανησυχούν τον ασθενή και θέτουν σε κίνδυνο την όλη διαδικασία, με επιπτώσεις τόσο στην υγεία του ασθενή όσο και στην επιβίωση των εμφυτευμάτων. Η εμπειρία που συσσωρεύτηκε τα τελευταία χρόνια γύρω από διεγχειρητικές επιπλοκές, που παρατηρούνται κατά τη διάνοιξη των οστικών φρεατίων, μας επιτρέπει να μειώσουμε τους δυνητικούς παράγοντες αποτυχίας και να προσφέρουμε στους ασθενείς καλύτερο αποτέλεσμα. Ανάμεσα στους σημαντικότερους αιτιολογικούς παράγοντες συγκαταλέγονται: η μειωμένη αρχική σταθερότητα του εμφυτεύματος, το εκτεταμένο χειρουργικό τραύμα από υπερθέρμανση του οστού και ανεπαρκή καταιονισμό κατά τη χρήση τρυπάνων για την προπαρασκευή της δέκτριας περιοχής, η μικροβιακή επιμόλυνση προερχόμενη είτε από παρακείμενα προς το εμφύτευμα φυσικά δόντια είτε από προϊούσα βακτηριακή επιμόλυνση του οστού της γνάθου (π.χ. οστεομυελίτιδα, παρουσία οστικών απολυμάτων), η αιμορραγία, ο τραυματισμός του κάτω φατνιακού νεύρου, το κάταγμα της γνάθου, η κατάποση αντικειμένων, η παρουσία λοίμωξης στην περιοχή της επέμβασης, η διάτρηση της μεμβράνης του ιγμορείου και η πιθανή διάνοιξη του τραύματος στην κρίσιμη περίοδο της μετεγχειρητικής επούλωσης. Σκοπός αυτής της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η διερεύνηση όλων αυτών των διεγχειρητικών συμβαμάτων τα οποία είναι δυνατόν να συμβούν κατά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και η παρουσίαση των ενδεδειγμένων ενεργειών για την αποφυγή τους αλλά και την πιθανή αντιμετώπιση αυτών των ανεπιθύμητων καταστάσεων.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Συμβάματα, οδοντικά εμφυτεύματα, διεγχειρητικές επιπλοκές, αντιμετώπιση επιπλοκών, πρόληψη επιπλοκών