ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 47 (2019) / Τεύχος 3 / Διαχείριση των οδοντιατρικών αποβλήτων στα οδοντιατρεία

Διαχείριση των οδοντιατρικών αποβλήτων στα οδοντιατρεία

ΣΤΟΜΑ 2019; 3: 073-080

Μ. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ, Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Α. ΒΛΑΣΣΗ, Α. ΔΕΛΑΝΤΩΝΗ

Σκοπός: του παρόντος άρθρου είναι να αναδείξει τη σπουδαιότητα του ζητήματος της σωστής διαχείρισης των οδοντιατρικών αποβλήτων και να παρουσιάσει πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία. Υλικά και Μέθοδοι: Η διαχείριση των αποβλήτων ενός οδοντιατρείου είναι μια διαδικασία που ο οδοντίατρος καλείται να φέρει εις πέρας καθημερινά. Η απόρριψη όλων όσων απέμειναν μετά από μια οδοντιατρική πράξη μοιάζει κάτι εύκολο που γίνεται με αυτοματοποιημένες κινήσεις. Όμως στην πραγματικότητα η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί ένα μείζονος σημασίας ζήτημα για τον οδοντίατρο ο οποίος απαιτείται να κατέχει άριστη γνώση όλων των κανόνων και των αρχών που την διέπουν. Στο πλαίσιο διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο ορισμένοι φοιτητές εφαρμόζουν, κατά την κλινική τους άσκηση τις αρχές που διδάχθηκαν θεωρητικά, έγινε μια μικρής κλίμακας αποτύπωση του περιεχομένου των κάδων απόρριψης αποβλήτων, σε ορισμένες κλινικές. Διαπιστώθηκε πως ορισμένοι φοιτητές δεν ακολουθούν στο βαθμό που θα έπρεπε τις αρχές διαχωρισμού των αποβλήτων από τα απορρίμματα, στον τόπο παραγωγής τους κατά την κλινική τους άσκηση. Συμπεράσματα: Οι οδοντίατροι πρέπει να ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι σημαντικό να δίνεται έμφαση στη διαχείριση των αποβλήτων κατά την εκπαίδευση των οδοντιάτρων και να ενημερώνονται κατά την επαγγελματική πορεία συνεχώς επί του θέματος.

Λέξεις κλειδιά: αμάλγαμα, απόβλητα, διαχείριση, νομοθεσία, υδράργυρος