ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 4 / Διαφορές στη μικροχλωρίδα ανάμεσα σε περιεμφυτευματίτιδα και περιοδοντίτιδα

Διαφορές στη μικροχλωρίδα ανάμεσα σε περιεμφυτευματίτιδα και περιοδοντίτιδα

Δ. ΖΩΤΟΥ, Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Μ. ΒΑΚΑΛΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(4):297-305

Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας είναι η αναζήτηση διαφορών στη μικροβιακή χλωρίδα ανάμεσα στην περιεμφυτευματίτιδα και την περιοδοντική νόσο, μέσα από την ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας.
Υλικά-Μέθοδοι: Αναζήτηση στο PubMed σε έρευνες και άρθρα που δημοσιεύτηκαν μέχρι το 2008.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Οι περισσότερες έρευνες αποδεικνύουν την παρουσία παρόμοιας μικροβιακής χλωρίδας στην περιεμφυτευματίτιδα σε σχέση με την περιοδοντίτιδα. Ωστόσο, όσον αφορά τον αριθμό των μικροβίων σε περιοδοντικούς και περιεμφυτευματικούς θυλάκους, τα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα, με τις περισσότερες μελέτες να βρίσκουν ότι είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Οι σπουδαιότερες διαφοροποιήσεις, σχετίζονται με το γεγονός πως στην περιεμφυτευματίτιδα εμφανίζονται μικροοργανισμοί που δεν σχετίζονται άμεσα με την περιοδοντίτιδα όπως: Staphylococcus spp. (ιδιαίτερα S. aureus), Candida spp κ.ά. Τα μικρόβια αυτά είναι ανθεκτικά στις διάφορες μορφές αντιμικροβιακής θεραπείας, πράγμα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Μελετώντας τη βιβλιογραφία διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχουν σαφή κλινικά δεδομένα που να απαντούν απολύτως καταφατικά στο ερώτημα, αν ασθενείς με προϋπάρχουσα περιοδοντική νόσο είναι επιρρεπείς στην ανάπτυξη περιεμφυτευματικής φλεγμονής. Ωστόσο, για πολλούς συγγραφείς, ιστορικό περιοδοντίτιδας συνιστά παράγοντα κινδύνου στη θεραπεία ασθενών με εμφυτεύματα. Από τους περισσότερους ερευνητές θεωρείται πλέον δεδομένη η άποψη ότι η παρουσία δοντιών λειτουργεί σαν «δεξαμενή» μικροβίων και καθορίζει τη σύνθεση της μικροχλωρίδας στις επιφάνειες των εμφυτευμάτων.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Mικροχλωρίδα, περιεμφυτευματίτιδα, περιοδοντίτιδα