ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / Τεύχος 2 / Διαταραχές κροταφογναθικής διάρθρωσης υπό το πρίσμα της μοριακής βιολογίας

Διαταραχές κροταφογναθικής διάρθρωσης υπό το πρίσμα της μοριακής βιολογίας

Α. ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ, Α. ΑΥΓΕΡΗΣ, Ε. ΚΟΝΤΟΝΑΣΑΚΗ, Π. ΚΟΪΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2011;39(2):121-131

Εισαγωγή. Η εσωτερική αποδιοργάνωση της κροταφογναθικής διάρθρωσης (ΚΦΓΔ) μαζί με τις αρθρίτιδες συγκροτούν τις διαταραχές της ΚΦΓΔ. Στη βιβλιογραφία, υπάρχει ποικιλία απόψεων ως προς την αιτιολογία τους, ενώ τα τελευταία  χρόνια γίνεται  προσπάθεια ερμηνείας τους και υπό το πρίσμα της μοριακής βιολογίας, παρά τις τεχνικές δυσκολίες και τους περιορισμούς βιοηθικής που υπάρχουν.
Σκοπός. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η διερεύνηση τόσο των κυτταρικών διεργασιών όσο και των μικρο και μακρομορίων που υφίστανται ή παράγονται στην περιοχή της ΚΦΓΔ σε περιπτώσεις διαταραχών της.
Αποτελέσματα. Διαπιστώνεται ότι πολλά μόρια μικρού μοριακού βάρους (Μ.Β.) όπως κυτοκίνες  ένζυμα, νευροπεπτίδια, αλλά και μεγάλου Μ.Β. όπως ορμόνες, πρωτεΐνες, προσταγλανδίνη Ε2 και λευκοτριένιο  Β4 σχετίζονται με διαταραχές ΚΦΓΔ. Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι συγκεκριμένα μόρια συνδέονται με ιδιαίτερες  μορφές των διαταραχών, όπως  η ρευματοειδής  αρθρίτιδα, η οστεοαρθρίτιδα, οι φλεγμονώδεις και εκφυλιστικές αλλοιώσεις.
Συμπεράσματα.

  • Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας καταδεικνύει την ύπαρξη ποικίλων μακρομορίων όπως οι κυτοκίνες, διάφορα ένζυμα, νευροπεπτίδια και ορμόνες που έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση διαταραχών της ΚΦΓΔ.
  • Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για πιθανή  συσχέτιση συγκεκριμένων μορίων με συγκεκριμένες διαταραχές ΚΦΓΔ, ενώ εκτός από τη μορφή της νόσου, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσπάθεια σύνδεσης ορισμένων σημείων και συμπτωμάτων  των διαταραχών αυτών με συγκεκριμένα χημικά μόρια.
  • Ιδιαίτερο ερευνητικό και κλινικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεραπευτική αντιμετώπιση των διαταραχών της ΚΦΓΔ με προσέγγιση μοριακής βιολογίας, αλλά και η εξέταση πιθανής παρέμβασης σε συγκεκριμένα εμπλεκόμενα γονίδια.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Διαταραχες  ΚΦΓΔ, κροταφογναθικές διαταραχές, κρανιογναθικές διαταραχές, μοριακοί μηχανισμοί, κυτοκίνες, ένζυμα, οιστρογόνα