ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 41 (2013) / Τεύχος 4 / Διάγνωση και θεραπεία του βατραχίου σε παιδιά και εφήβους

Διάγνωση και θεραπεία του βατραχίου σε παιδιά και εφήβους

Μ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ, Ι. ΜΕΜΗΣ, Ι. ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2013;41(4):239-246

Το βατράχιο αποτελεί μια κυστική αλλοίωση που εντοπίζεται στο έδαφος του στόματος και διακρίνεται σε δύο τύπους: το απλό ή ενδοστοματικό και το τραχηλικό ή καταδυόμενο. Είναι σχετικά σπάνια οντότητα και απαντάται συνήθως σε παιδιά και εφήβους. Η διάγνωση του ενδοστοματικού βατραχίου βασίζεται στην αξιολόγηση των ευρημάτων από τη λήψη του ιστορικού και της κλινική εξέτασης, ενώ στη διάγνωση του καταδυόμενου συμβάλλουν, εκτός των παραπάνω, η συμβατική σιαλαδενογραφία, η βιοψία με λεπτή βελόνα (fine needle aspiration cytology), η αξονική και μαγνητική τομογραφία καθώς και η υπερηχοτομογραφία. Διαφοροδιάγνωση απαιτείται σε άλλες παθολογικές οντότητες που εμφανίζονται στο έδαφος του στόματος, όπως συγγενείς ανωμαλίες, καλοήθεις και κακοήθεις νεοπλασίες καθώς και άλλες βλάβες. Διάφορες μέθοδοι θεραπευτικής αντιμετώπισης έχουν προταθεί, αλλά καμία δεν έχει ακόμη καθιερωθεί, ιδιαίτερα στα παιδιά. Η χειρουργική θεραπεία είναι η θεραπεία εκλογής περιλαμβάνοντας την απλή εκτομή ή μαρσιποποίηση του ενδοστοματικού βατραχίου, ενώ για το καταδυόμενο βατράχιο εφαρμόζεται ενδοστοματική ή τραχηλική προσπέλαση και εκτομή, τόσο της αλλοίωσης,όσο και του υπογλώσσιου αδένα. Η απλή εκτομή του βατραχίου σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύεται από υποτροπές, ωστόσο η πλήρης αφαίρεση του κυστικού τοιχώματος εξασφαλίζει χαμηλότερα ποσοστά υποτροπών.
Το βατράχιο είναι μια παθολογική κατάσταση που εμφανίζεται συχνότερα σε παιδιά και εφήβους. Είναι, λοιπόν, σημαντική η έγκαιρη διάγνωση και η ορθή επιλογή της θεραπείας για την πλήρη αποκατάσταση και την αποφυγή υποτροπών στους νεαρούς ασθενείς. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παράθεση της κλινικής εικόνας, της διαφοροδιάγνωσης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης, τόσο του απλού όσο και του καταδυόμενου βατραχίου.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: βατράχιο, καταδυόμενο, διάγνωση,θεραπεία