ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 1 / Διάγνωση και αντιμετώπιση οδοντιατρικών ασθενών με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και οδοντική διάβρωση

Διάγνωση και αντιμετώπιση οδοντιατρικών ασθενών με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και οδοντική διάβρωση

Δ. ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ, Μ. ΜΑΝΤΑ, Γ. ΚΟΝΤΙΖΑΣ, Π. ΚΟΪΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(1):21-28

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) είναι μια σχετικά συνήθης πάθηση του πεπτικού συστήματος, η οποία οφείλεται σε ανεπάρκεια του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα και προκαλεί επεισόδια παλινδρόμησης του γαστρικού υγρού ή της τροφής από το στομάχι στον οισοφάγο και από εκεί στη στοματική κοιλότητα, όπου μπορεί να προκληθεί διάβρωση των δοντιών. Οδοντική διάβρωση είναι η παθολογική, μη αναστρέψιμη απώλεια των σκληρών οδοντικών ιστών που οφείλεται στη δράση όξινων παραγόντων εξωγενούς ή ενδογενούς προέλευσης, και όχι σε βακτήρια.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων που αφορούν στην αιτιοπαθογένεια, διάγνωση και αντιμετώπιση της ΓΟΠ και της οδοντικής διάβρωσης, καθώς και στη συσχέτισή τους.
Η διάγνωση της ΓΟΠ και της οδοντικής διάβρωσης βασίζεται κυρίως στην εκτίμηση του ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού για την ταυτοποίηση της αιτιολογικής προέλευσης των βλαβών. Το αίσθημα οπισθοστερνικού καύσου και η ανάρροια γαστρικού υγρού είναι τα πιο τυπικά συμπτώματα στους ασθενείς με ΓΟΠ. Φαίνεται ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ΓΟΠ και της εμφάνισης διαβρώσεων στα δόντια εξαιτίας της βλαπτικής επίδρασης των παλινδρομούντων οξέων του γαστρικού περιεχομένου και του χαμηλού pH στη στοματική κοιλότητα.
Οι λείες και γυαλισμένες επιφάνειες της αδαμαντίνης και η υαλοειδής όψη στις υπερώιες επιφάνειες των προσθίων δοντιών είναι η πιο χαρακτηριστική κλινική εικόνα των διαβρώσεων σε ασθενείς με ΓΟΠ.
Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ΓΟΠ και των βλαβών των δοντιών επιβάλλει τη συνεργασία του θεράποντος γαστρεντερολόγου και του οδοντίατρου προκειμένου να δοθούν οδηγίες για προληπτικά μέτρα, κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή στον ασθενή με ΓΟΠ νόσο και να γίνει η αποκατάσταση των οδοντικών διαβρώσεων.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Γαστροοισοφαγική  παλινδρόμηση, διάβρωση, αιτιολογία,  κλινική  εικόνα,  αντιμετώπιση, συσχέτιση