ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / Τεύχος 4 / Δερμοειδείς κύστεις εδάφους στόματος. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

Δερμοειδείς κύστεις εδάφους στόματος. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

Σ. Ιορδανίδης, Χ. Π. Μάκος, Ε. Καραμπούτα
ΣΤΟΜΑ 2004;32(4):253-258

Οι δερμοειδείς κύστεις του εδάφους του στόματος, σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, οφείλονται σε εγκλεισμό επιθηλιακών κυττάρων στο μεσέγχυμα κατά τη διάπλαση του πρώτου και δεύτερου βραγχιακού τόξου, την τρίτη με τέταρτη εμβρυϊκή εβδομάδα. Η συχνότητα ανάπτυξης αυτών των κύστεων είναι χαμηλή και ανέρχε­ται στο 1,6-6,4% των δερμοειδών κύστεων του σώματος στους ενήλικες και στο 0,29% των όγκων του κρανίου και του τραχήλου στα παιδιά. Κλινικά γίνονται εμφανείς κυρίως, τη δεύτερη και τρίτη δεκαετία ως ανώδυνες διο­γκώσεις του εδάφους του στόματος με ελαστική ή σκληροελαστική σύσταση. Όταν είναι ευμεγέθεις προκαλούν διόγκωση στην υπογλώσσια ή υπογενείδια περιοχή και δυσχέρεια στην ομιλία, τη μάσηση και την αναπνοή. Σε περίπτωση επιμόλυνσης η κλινική εικόνα επιβαρύνεται. Ιστολογικά οι κύστεις αυτές διακρίνονται σε δερμοειδείς, επιδερμοειδείς και τερατοειδείς κύστεις ή τερατώματα, ενώ ανατομικά διακρίνονται ως προς τη μέση γραμμή σε μέσες και πλάγιες κύστεις και ως προς το γναθοϋοειδή μυ σε άνωθεν και κάτωθεν του γναθοϋοειδούς μυός κύστεις. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται περιπτώσεις δερμοει­δών κύστεων του εδάφους του στόματος και με την ευκαι­ρία αυτή συζητείται η αιτιοπαθογένεια και η κλινική εικό­να, ειδικότερα όμως η διαφοροδιάγνωση αυτών των κύστεων σε σχέση με ένα ευρύ φάσμα ογκόμορφων βλα­βών στην περιοχή του εδάφους του στόματος, καθώς και η χειρουργική αντιμετώπισή τους με έμφαση στην ενδοστοματική προσπέλαση.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Δερμοειδείς κύστεις, επιδερμοειδείς κύστεις, έδαφος στόματος