ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / Τεύχος 4 / Γενικές αρχές μαγνητικής τομογραφίας και εφαρμογές της στην οδοντιατρική

Γενικές αρχές μαγνητικής τομογραφίας και εφαρμογές της στην οδοντιατρική

Κ. Λιβέρδος, Θ. Καρανικόλα, Ν. Παρίσης
ΣΤΟΜΑ 2004;32(4):237-246

Η μαγνητική τομογραφία (MRI) αποτελεί μια απεικονιστική διαγνωστική μέθοδο ακριβείας, που δε χρησιμοποιεί ιονίζουσα ακτινοβολία. Οι αρχές της μαγνητικής τομογρα­φίας βασίζονται στη συμπεριφορά των πυρήνων υδρογό­νου των ιστών του σώματος μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο. Παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα, όπως είναι η μη χρη­σιμοποίηση ιονίζουσας ακτινοβολίας και η εξαιρετική ευκρίνεια της απεικόνισης των μαλακών ιστών, αλλά και κάποια μειονεκτήματα, όπως είναι το υψηλό κόστος εξο­πλισμού και ο μεγάλος χρόνος εξέτασης. Η μαγνητική τομογραφία είναι μια ακίνδυνη τεχνική απεικόνισης που βρίσκει αρκετές εφαρμογές στο χώρο της οδοντιατρικής, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της κεφαλής και του τραχήλου.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Μαγνητική τομογραφία, οδοντιατρική