ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 2 / Βασικές αρχές ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας

Βασικές αρχές ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας

ΧΡ. ΤΣΑΜΗΣ, Α. ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ, Ν. ΠΑΡΙΣΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(2):167-174

Η ψηφιακή τεχνολογία και οι εφαρμογές της στην ακτινολογία έχουν φέρει ραγδαία πρόοδο στον τομέα της ακτινολογίας και, ιδιαίτερα, στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη. Η ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία είναι ένα από τα βασικά μέσα στη διαγνωστική του στόματος και συγκεντρώνει τις αρχές της συμβατικής πανοραμικής ακτινογραφίας και της ψηφιακής απεικόνισης.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά μιας ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας και τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των συστημάτων παραγωγής της. Επιπλέον, επιχειρείται μια συγκριτική αξιολόγηση των συστημάτων αυτών, με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: αισθητηρες  CCD, πανοραμική ακτινογραφία,   πλάκες φωσφόρου PSP, ψηφιακή ακτινογραφία