ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 40 (2012) / Τεύχος 2 / Ατελή επιμήκη κατάγματα μύλης: πρόβλημα-πρόκληση για το σύγχρονο οδοντίατρο. Αιτιολογία, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση

Ατελή επιμήκη κατάγματα μύλης: πρόβλημα-πρόκληση για το σύγχρονο οδοντίατρο. Αιτιολογία, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση

Α. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Γ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.Τ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2012;40(2):135-145

Στην καθημερινή κλινική πράξη ο σύγχρονος οδοντίατρος έρχεται αντιμέτωπος με διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα περίπλοκων περιστατικών, καλούμενος να προσφέρει λύσεις. Τα ατελή επιμήκη κατάγματα μύλης αποτελούν μια από αυτές τις περιπτώσεις, καθώς παρουσιάζουν ασαφή και, μερικές φορές, αντικρουόμενη συμπτωματολογία. Στην παρούσα εργασία περιγράφονται διεξοδικά η πολυσύνθετη αιτιολογία και η διαγνωστική προσέγγιση, που με τη σειρά της καθορίζει και τις θεραπευτικές επιλογές. Το κλειδί της θεραπείας των δοντιών με ατελή κατάγματα μύλης είναι η απαιτούμενη γνώση και οξυδέρκεια του οδοντιάτρου ως προς τα χαρακτηριστικά κλινικά σημεία και συμπτώματα των καταγμάτων αυτών. Αναλύεται ειδικότερα η συχνότητα εμφάνισής τους ανάλογα με το φύλο και την ηλικία και δίνεται έμφαση στους ιατρογενείς παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωσή τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ταυτόχρονα και έναν οδηγό πρόληψης των συγκεκριμένων καταγμάτων, ενώ πρέπει να επισημανθεί ότι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως το οπτικό μικροσκόπιο, έχει συμβάλλει σημαντικά στην εντόπιση των ατελών καταγμάτων στην επιφάνεια της μύλης των δοντιών και τον καθορισμό με μεγαλύτερη ακρίβεια της έκτασής τους.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ατελή επιμήκη κατάγματα μύλης, σύνδρομο ρωγμώδους κατάγματος