ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / Τεύχος 3 / Ασθενής με Νόσο του Πάρκινσον (ΝΠ). Οδοντιατρική προσέγγιση και αντιμετώπιση

Ασθενής με Νόσο του Πάρκινσον (ΝΠ). Οδοντιατρική προσέγγιση και αντιμετώπιση

Π. Θανούλης, Α. Σαραπάρη
ΣΤΟΜΑ 2005;33(3):213-221

Η νόσος Πάρκινσον (ΝΠ) είναι μια εκφυλιστική ανω­μαλία του ΚΝΣ. Τα πιο συνήθη συμπτώματα είναι ο τρόμος ηρεμίας, η μυϊκή δυσκαμψία, η κατάθλιψη και η εξασθένη­ση της μνήμης. Ο τρόμος μπορεί να επηρεάσει επίσης τις γνάθους, τη γλώσσα, το μέτωπο, τα βλέφαρα και τη φωνή.
Η ασθένεια προκαλεί και στοματικές επιπλοκές με επικρα­τούσες την κινητική και αισθητική στοματική βλάβη, τη δυσφαγία και το αίσθημα καύσου. Η ασθένεια σε προχω­ρημένα στάδια προκαλεί ξηροστομία, ναυτία, έμετο, διάρ­ροια, νευρικότητα, ευερεθιστότητα, ανησυχία, σύγχυση, κατάθλιψη, κόπωση, απώλεια της αίσθησης της όσφρησης και της γεύσης, ανορεξία και διαταραχές του ύπνου, κατα­στάσεις που μπορούν να επιδεινώσουν υπάρχουσες τερη­δονικές βλάβες, περιοδοντική νόσο και χημικές διαβρώ­σεις των δοντιών. Η θεραπεία της είναι είτε φαρμακευτι­κή είτε χειρουργική, χωρίς όμως να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα.
Στόχος αυτής της εργασίας είναι η γνωριμία και εξοι­κείωση του σύγχρονου οδοντιάτρου με μια νόσο που προ­καλεί ελάττωση της στοματικής υγιεινής, δυσκολία ελέγ­χου και συγκράτησης των οδοντοστοιχιών, δυσλειτουργία της κατάποσης και άσκοπη μάσηση. Καθώς η συχνότητα των ασθενών με ΝΠ αυξάνεται, οι οδοντίατροι οφείλουν να γνωρίζουν τη φύση της ασθένειας και τις επιπλοκές της για να διατηρήσουν τα οδοντογενή και περιοδοντογενή προβλήματα των ασθενών με ΝΠ στο ελάχιστο, εφαρ­μόζοντας ευρείες στοματικές αποκαταστάσεις και προλη­πτικές στρατηγικές το νωρίτερο δυνατό, σε σχέση πάντα με το χρόνο διάγνωσης της νόσου.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Νόσος Πάρκινσον, Οδοντιατρική φροντίδα