ΑΡΧΙΚΗ / Σ.Ε.Β.Ε. / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Tolidis
Κοσμάς Τολίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χειρουργός Οδοντίατρος – Παιδοδοντίατρος – Καθηγητής Α.Π.Θ. – Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής

Γρηγόρης Βενέτης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

Δημήτρης Τορτοπίδης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. – Εργαστήριο Προσθετικής

Όλγα Νάκα

ΤΑΜΙΑΣ

Επίκουρη Kαθηγήτρια Α.Π.Θ. – Εργαστήριο Προσθετικής

Karanasiou
Χριστίνα Καρανάσιου

ΜΕΛΟΣ

Οδοντιατρική Α.Π.Θ.

Λάμπρος Ζουλούμης

ΜΕΛΟΣ

Γναθοχειρουργός – Καθηγητής Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.

Matiakis
Απόστολος Ματιάκης

ΜΕΛΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. – Εργαστήριο Στοματολογίας

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ Σ.Ε.Β.Ε.

1954-1956 Λεωνίδας Πισιώτης

1956-1970 Χανανίας Αζαρία †

1970-1975 Δημήτριος Χατζηφωτιάδης†

1975-1978 Στ. Σταμούλης †

1978-1984 Χρήστος Μάρτης

1984-1987 Παναγιώτης Παπαναγιώτου

1987-1990 Αθανάσιος Καλογιαννίδης

1990-1996 Δημήτριος Καρακάσης

1996-1999 Παύλος Γαρέφης

1999-2002 Αντώνιος Κωνσταντινίδης

2002-2003 Ιωάννης Καγιάβης †

2003-2005 Μαρία Χελβατζόγλου

2005-2011 Νικόλαος Λαζαρίδης

2011-2020 Λάμπρος Ζουλούμης