ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 44 (2016) / Τεύχος 2 / Απόδοση αστικής ευθύνης κατά την άσκηση της Οδοντιατρικής

Απόδοση αστικής ευθύνης κατά την άσκηση της Οδοντιατρικής

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΜΠΟΥΖΑΛΑ, Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΣTOMA 2016;44(2):57-60

Mε τον όρο ιατρική αμέλεια εννοούμε την έλλειψη της απαραίτητης δεξιότητας κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, η οποία δεξιότητα, λογικά, συγκαταλέγεται στα προσόντα που κατέχει ο ιατρός για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Αποτέλεσμα της αμέλειας αυτής είναι η πρόκληση βλάβης, για την οποία ο ασθενής δύναται να αιτηθεί αποζημίωση. Σε πολλές χώρες, ισχύει με βάση την αδικοπρακτική ευθύ­νη, το σύστημα της αποζημίωσης που όμως δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στην άσκηση της Οδοντιατρικής, με τον Οδοντίατρο να βιώνει την εργασιακή ανασφά­λεια και να εξωθείται σε «αμυντική Οδοντιατρική». Ο ασθενής από την άλλη πλευρά, στην προσπάθεια του να αποκαταστήσει τη βλάβη, καταφεύγει συνήθως στα δικαστήρια, όπου εκεί αντιμετωπίζει σημαντικές διαδι­καστικές και ιδίως αποδεικτικές δυσκολίες και σχεδόν πάντοτε καταλήγει σε μια ιατρική πραγματογνωμοσύ­νη.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: οδοντιατρική αμέλεια, αστική ευθύνη, ελληνική νομοθεσία, ιατρική πραγματογνωμοσύνη, Οδοντιατροδικαστική